Typografie

Asap

Het webfont “Asap” is onderdeel van de vrij beschikbare Google Fonts. Dit webfont is optimaal voor schermweergave. Asap heeft als eigenschap dat alle karakters in het lettertype een gedeelde breedte hebben. De lopende tekst blijft er voor de eindgebruiker rustig uitzien, ook bij veranderingen van de stijl van het lettertype.

  • Het webfont mag door alle betrokken partijen in publicaties ingezet worden.
  • Het is aan te bevelen ook een fallback systeemfont als alternatieve weergave te bepalen voor situaties waarin het webfont niet getoond kan worden. Standaard instelling is sans-serif.
  • Met de opkomst van mobiele apparaten is er een trend waarneembaar om grotere corpsen toe te passen.

Headings

Beschrijving Markup Preview
Heading 1 <h1>Heading</h1>

Bold 32px #39870C

Heading 2 <h2>Heading</h2>

Bold 24px #39870C

Heading 3 <h3>Heading</h3>

SemiBold 20px #39870C

Heading 4 <h4>Heading</h4>

SemiBold 16px #39870C

Heading 5 <h5>Heading</h5>
SemiBold 16px #191919
Body text <p>Text</p>

Regular 16px #191919

Small text <small>Klein</small> Regular 14px #191919
Caption <span class="caption">Caption</span> Caption
Anchor <a href="#">Anchor</a> example