<!-- Success -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-success">
    <strong>Geen vergunning of melding nodig</strong> voor bouwactiviteit

    <ul>
      <li><strong>Let op:</strong> Soms is er wel een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwen nodig.</li>
      <li><strong>Let op:</strong> Misschien mag u nog niet gelijk gaan bouwen!</li>
    </ul>

  </li>
</ul>
<div class="alert alert-success" role="alert">
  Succes melding
</div>

<!-- Warning -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-warning">
    <strong>Neem contact op</strong> met uw gemeente voor omgevingsplanactiviteit op- en uitritten

  </li>
  <li class="dso-danger">
    <strong>Informatie geven</strong> voor milieubelastende activiteit

  </li>
</ul>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  Waarschuwing
</div>

<!-- Forbidden -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-forbidden">
    <strong>Verboden</strong> voor omgevingsplanactiviteit lichthinder
    <button type="button" class="btn dso-info-button dso-open">
      <span class="sr-only">
        Toelichting
      </span>
    </button>

    <div class="dso-info">
      <button type="button">
        <span class="sr-only">Sluiten</span>
      </button>
      <div class="dso-rich-content">
        <p>De regels zijn erg ingewikkeld. Vraag uw gemeente Den Haag (070-1214070) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.</p>
      </div>
    </div>

  </li>
</ul>

<ul class="dso-conclusion">
 {{#each items }}
  <li class="dso-{{ modifier }}">
   {{{ label }}}
   {{#if info }}
    {{render '@info-button' info merge=true }}
   {{/if}}

   {{#if subItems }}
    <ul>
     {{#each subItems }}
      <li>{{{ this }}}</li>
     {{/each}}
    </ul>
   {{/if}}

   {{#if info }}
    {{render '@info' info merge=true }}
   {{/if}}
  </li>
 {{/each}}
</ul>
{{#if alert}}
 {{render '@alert' alert merge=true }}
{{/if}}
/* Success */
items:
 - modifier: success
  label: <strong>Geen vergunning of melding nodig</strong> voor bouwactiviteit
  subItems:
   - >-
    <strong>Let op:</strong> Soms is er wel een omgevingsvergunning
    omgevingsplanactiviteit bouwen nodig.
   - '<strong>Let op:</strong> Misschien mag u nog niet gelijk gaan bouwen!'
alert:
 modifier: success
 message: Succes melding


/* Warning */
items:
 - modifier: warning
  label: >-
   <strong>Neem contact op</strong> met uw gemeente voor
   omgevingsplanactiviteit op- en uitritten
 - modifier: danger
  label: <strong>Informatie geven</strong> voor milieubelastende activiteit
alert:
 modifier: warning
 message: Waarschuwing


/* Forbidden */
items:
 - modifier: forbidden
  label: <strong>Verboden</strong> voor omgevingsplanactiviteit lichthinder
  info:
   infoOpen: true
   infoText: >-
    <p>De regels zijn erg ingewikkeld. Vraag uw gemeente Den Haag
    (070-1214070) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding
    moet doen.</p>


There are no notes for this item.