<div class="dso-accordion">
  <div class="dso-accordion-section">
    <div class="dso-section-handle">
      <a href="#">Oprit (div)</a>
    </div>
  </div>
  <div class="dso-accordion-section dso-open">
    <h1 class="dso-section-handle">
      <a href="#">Woning (h1)</a>
    </h1>
    <div class="dso-section-body">
      <div class="dso-rich-content">
        <p>Dit is de inhoud van <strong>Woning (h1)</strong></p>
        <p>Semantisch klopt deze pagina niet, maar om de styling voor de verschillende <code>.dso-accordion.handle</code>s te waarborgen staan alle varianten in het DOM (<code>div</code>, <code>h1</code>, <code>h2</code>, <code>h3</code>, <code>h4</code>, <code>h5</code>)</p>
      </div>

    </div>
  </div>
  <div class="dso-accordion-section dso-success">
    <h2 class="dso-section-handle">
      <a href="#">Bouwwerkzaamheden (h2)</a>
    </h2>
  </div>
  <div class="dso-accordion-section dso-warning dso-open dso-nested-accordion">
    <h3 class="dso-section-handle">
      <a href="#">Plaats van het bouwwerk (h3)</a>
    </h3>
    <div class="dso-section-body">
      <div class="dso-rich-content">
        <p>Dit is de inhoud van <strong>Plaats van het bouwwerk (h3)</strong></p>
        <p>Semantisch klopt deze pagina niet, maar om de styling voor de verschillende <code>.dso-accordion.handle</code>s te waarborgen staan alle varianten in het DOM (<code>div</code>, <code>h1</code>, <code>h2</code>, <code>h3</code>, <code>h4</code>, <code>h5</code>)</p>
      </div>
      <div class="dso-accordion">
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Woning (div)</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-success dso-open">
          <h2 class="dso-section-handle">
            <a href="#">Bouwwerkzaamheden (h2)</a>
          </h2>
          <div class="dso-section-body">
            <div class="dso-rich-content">
              <p>Dit is een geneste accordion. De inhoud is van <strong>Bouwwerkzaamheden (h2)</strong>. Zie de <em>Notes</em> van dit component.</p>
            </div>

          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-warning">
          <h3 class="dso-section-handle">
            <a href="#">Plaats van het bouwwerk (h3)</a>
          </h3>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-info">
          <h4 class="dso-section-handle">
            <a href="#">Afmetingen van het bouwwerk (h4)</a>
          </h4>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-danger">
          <h5 class="dso-section-handle">
            <a href="#">Extra werkzaamheden (h5)</a>
          </h5>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="dso-accordion-section dso-info">
    <h4 class="dso-section-handle">
      <a href="#">Afmetingen van het bouwwerk (h4)</a>
    </h4>
  </div>
  <div class="dso-accordion-section dso-danger">
    <h5 class="dso-section-handle">
      <a href="#">Extra werkzaamheden (h5)</a>
    </h5>
  </div>
</div>
{{#accordion}}
 {{#each sections }}
  {{#accordionSection title header=header }}
   <div class="dso-rich-content">
    <p>Dit is de inhoud van <strong>{{ title }}</strong></p>
    <p>Semantisch klopt deze pagina niet, maar om de styling voor de verschillende <code>.dso-accordion.handle</code>s te waarborgen staan alle varianten in het DOM (<code>div</code>, <code>h1</code>, <code>h2</code>, <code>h3</code>, <code>h4</code>, <code>h5</code>)</p>
   </div>
   {{#if sections }}
    {{#accordion}}
     {{#each sections }}
      {{#accordionSection title header=header }}
       <div class="dso-rich-content">
        <p>Dit is een geneste accordion. De inhoud is van <strong>{{ title }}</strong>. Zie de <em>Notes</em> van dit component.</p>
       </div>
      {{/accordionSection}}
     {{/each}}
    {{/accordion}}
   {{/if}}
  {{/accordionSection}}
 {{/each}}
{{/accordion}}
sections:
 - title: Oprit (div)
  id: panel_oprit
 - title: Woning (h1)
  id: panel1
  open: true
  header: h1
 - title: Bouwwerkzaamheden (h2)
  id: panel2
  state: success
  header: h2
 - title: Plaats van het bouwwerk (h3)
  id: panel3
  state: warning
  header: h3
  open: true
  sections:
   - title: Woning (div)
    id: panel1
   - title: Bouwwerkzaamheden (h2)
    id: panel2
    open: true
    state: success
    header: h2
   - title: Plaats van het bouwwerk (h3)
    id: panel3
    state: warning
    header: h3
   - title: Afmetingen van het bouwwerk (h4)
    id: panel4
    state: info
    header: h4
   - title: Extra werkzaamheden (h5)
    id: panel5
    state: danger
    header: h5
 - title: Afmetingen van het bouwwerk (h4)
  id: panel4
  state: info
  header: h4
 - title: Extra werkzaamheden (h5)
  id: panel5
  state: danger
  header: h5
 • Content:
  // Notes:
  // ------
  // * Each change to this file needs a restart of the fractal instance
  // * Exported methods are merged as helpers in fractal.js
  
  module.exports = function () {
   return {
    accordion(options) {
     const classNames = ['dso-accordion', this.modifiers].filter(c => c).join(' ');
  
     return `
      <div class="${classNames}">
       ${options.fn(this)}
      </div>
     `.trim();
    },
  
    accordionSection(title, options) {
     const self = this;
     const header = options.hash.header || 'div';
  
     let html = (
      `<div class="dso-accordion-section${(self.state ? ' dso-' + self.state : '') + (self.open ? ' dso-open' : '') + (self.sections ? ' dso-nested-accordion' : '') }">
       <${header} class="dso-section-handle">
        <a href="#">${ title }</a>
       </${header}>`);
  
     if (self.open) {
      html += (
       `<div class="dso-section-body">
        ${options.fn(self)}
       </div>`);
     }
  
     html += `</div>`;
  
     return html.trim();
    }
   };
  };
  
 • URL: /components/raw/accordion/accordion.js
 • Filesystem Path: components/02-content/accordion/accordion.js
 • Size: 1.1 KB

Een accordion (.dso-accordion) bestaat uit secties (.dso-accordion-section). Een sectie heeft een handle (.dso-section-handle) en body (.dso-section-body).

Een accordion section in de state “open” moet een .dso-open class op .dso-accordion-section krijgen. Dit zorgt het “chevron-up”-icoon. Ook als het .dso-accordion-section element niet in het DOM staat, moet een open accordion altijd .dso-open krijgen.

Er zijn 4 modifiers: .dso-succes, .dso-warning, .dso-info en .dso-danger die op de .dso-accordion-section kunnen.

Het is mogelijk om een accordion in een accordion te plaatsen. Er moet dan wel .dso-nested-accordion op de .dso-accordion-section worden gezet.