<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link"><svg class="di di-user">
            <use href="../../dso-icons.svg#user" />
          </svg><span>Inloggen</span></a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">
    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle">
        <svg class="di di-bars">
          <use href="../../dso-icons.svg#bars" />
        </svg> <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>
    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <ol class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li class="active">Checken</li>
  </ol>
</header>

<main>
  <div class="clearfix">
    <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
    <h2 class="dso-steps-indicator">
      5. Documenten

      <span class="dso-step">
        Stap 5 van 7
      </span>
    </h2>
  </div>
  <div class="dso-accordion">
    <div class="dso-accordion-section dso-open dso-nested-accordion">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Veehouderij</a>
      </div>
      <div class="dso-section-body">
        <div class="dso-accordion-section dso-open">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Beschrijving installatie en activiteiten</a>
          </div>
          <div class="dso-section-body">
            <form class="form-horizontal">
              <fieldset class="dso-form-fields">
                <legend class="sr-only">Vertical Form</legend>
                <fieldset>
                  <legend>Bijlagen</legend>
                  <div class="form-group dso-files">
                    <div class="dso-description dso-rich-content">
                      Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding (1:100).
                    </div>
                    <ul class="dso-filelist">
                      <li>
                        <div class="dso-filename">
                          Schetsen_en_foto’s_1.pdf
                        </div>
                        <div class="dso-confidential dso-selectable">
                          <input type="checkbox" id="input-confirm-0" name="" value="" />
                          <label for="input-confirm-0">
                            Vertrouwelijk
                          </label>
                        </div>
                        <button type="button" class="btn btn-link dso-remove">
                          <span>Verwijder document</span>
                        </button>
                      </li>
                      <li>
                        <div class="dso-filename">
                          Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
                        </div>
                        <div class="dso-confidential dso-selectable">
                          <input type="checkbox" id="input-confirm-1" name="" value="" checked />
                          <label for="input-confirm-1">
                            Vertrouwelijk
                          </label>
                        </div>
                        <svg class="di di-status-warning">
                          <use href="../../dso-icons.svg#status-warning" />
                        </svg> <button type="button" class="btn btn-link dso-remove">
                          <span>Verwijder document</span>
                        </button>
                      </li>
                    </ul>
                    <div class="alert alert-warning" role="alert">

                      <div class="dso-rich-content">
                        <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
                        <ol>
                          <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
                          <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
                        </ol>
                        <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
                      </div>

                    </div>

                    <!-- To use an input type="file" element -->
                    <div class="dso-file-upload">
                      <input type="file" id="file-upload" />
                      <label class="btn btn-link" for="file-upload">
                        <svg class="di di-plus">
                          <use href="../../dso-icons.svg#plus" />
                        </svg><span>Document toevoegen</span>
                      </label>
                    </div>

                    <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
                    <!--
             <button type="button" class="btn btn-link" >
              <svg class="di di-plus">
              <use href="../../dso-icons.svg#plus" />
             </svg><span>Document toevoegen</span>
             </button>
            -->
                  </div>
                </fieldset>
              </fieldset>
              <div class="dso-form-buttons">
                <button type="button" class="btn btn-primary">
                  <span>Volgende</span>
                </button>
              </div>
            </form>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen</a>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Energiegebruik en maatregelen</a>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Emissies, maatregelen en technieken</a>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Beschrijving toestand van de lokatie</a>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle">
        <a href="#">Afvalstoffen</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{{render '@header' }}

<main>
 <div class="clearfix">
  <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
  {{> '@steps' steps }}
 </div>
 {{#accordion}}
  {{#each sections }}
   {{#accordionSection title }}
    {{#each sections }}
     {{#accordionSection title }}
      {{> '@form' form }}
     {{/accordionSection}}
    {{/each}}
   {{/accordionSection}}
  {{/each}}
 {{/accordion}}
</main>

{{render '@footer' }}
steps:
 title: 5. Documenten
 step: Stap 5 van 7
sections:
 - title: Veehouderij
  id: panel1
  open: true
  sections:
   - title: Beschrijving installatie en activiteiten
    id: panel1
    open: true
    form:
     formModifier: form-horizontal
     formLegend: Vertical Form
     fieldsets:
      - legend: Bijlagen
       groups:
        - id: documenten
         inputType: files
         description: >-
          Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
          situatietekening geeft een schets van de bestaande en de
          nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de
          schaalaanduiding (1:100).
         files:
          - filename: Schetsen_en_foto’s_1.pdf
          - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
           confidential: true
     submitButton:
      type: button
      modifier: primary
      label: Volgende
 - title: Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen
  id: panel2
 - title: Energiegebruik en maatregelen
  id: panel3
 - title: 'Emissies, maatregelen en technieken'
  id: panel4
 - title: Beschrijving toestand van de lokatie
  id: panel5
 - title: Afvalstoffen
  id: panel6

There are no notes for this item.