<div class="dso-highlight-box">

  <div class="dso-rich-content">
    <h3>Toelichting: Vergunningvrij onder voorbehoud</h3>
    <p>Het Informatiehuis Bouw kent, op basis van de huidige gebruikerswensen, vier Informatieproducten, namelijk het Opleverdossier, de Bouwregelgeving, de Vergunningvrije bouwwerken en een Digitaliseringshulp.</p>
    <p>Het Opleverdossier (zie voor een nadere omschrijving van de informatieproducten de volgende paragrafen) is de, door gebruikers gewenste, centrale registratie waarin alle informatie over een bouwwerk is opgenomen. Het gaat hierbij om de tekeningen, berekeningen en de resultaten van de kwaliteitsborging (zoals toetsen en inspecties).</p>
    <p>De <a href="#">Bouwregelgeving</a> is een database met alle bouwregelgeving in Nederland, die op zodanige wijze moet zijn ingericht en ontsloten dat die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (3B's), en daarmee bruikbaar is in de ontwerp- en toetsingsfase van ieder bouwwerk.</p>
    <p>Het derde informatieproduct zijn de Vergunningvrije bouwwerken, hierin zijn opgenomen de (bekende) bouwwerken die vergunningvrij, maar niet regelvrij, zijn gerealiseerd. Het vierde en vooralsnog laatste informatieproduct is de Digitaliseringshulp, een service voor het centraal en gestandaardiseerd digitaliseren van documenten.</p>
  </div>

</div>
{{#highlightBox step=step icon=icon label=label }}
 <div class="dso-rich-content">
  <h3>Toelichting: Vergunningvrij onder voorbehoud</h3>
  <p>Het Informatiehuis Bouw kent, op basis van de huidige gebruikerswensen, vier Informatieproducten, namelijk het Opleverdossier, de Bouwregelgeving, de Vergunningvrije bouwwerken en een Digitaliseringshulp.</p>
  <p>Het Opleverdossier (zie voor een nadere omschrijving van de informatieproducten de volgende paragrafen) is de, door gebruikers gewenste, centrale registratie waarin alle informatie over een bouwwerk is opgenomen. Het gaat hierbij om de tekeningen, berekeningen en de resultaten van de kwaliteitsborging (zoals toetsen en inspecties).</p>
  <p>De <a href="#">Bouwregelgeving</a> is een database met alle bouwregelgeving in Nederland, die op zodanige wijze moet zijn ingericht en ontsloten dat die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (3B's), en daarmee bruikbaar is in de ontwerp- en toetsingsfase van ieder bouwwerk.</p>
  <p>Het derde informatieproduct zijn de Vergunningvrije bouwwerken, hierin zijn opgenomen de (bekende) bouwwerken die vergunningvrij, maar niet regelvrij, zijn gerealiseerd. Het vierde en vooralsnog laatste informatieproduct is de Digitaliseringshulp, een service voor het centraal en gestandaardiseerd digitaliseren van documenten.</p>
 </div>
{{/highlightBox}}
/* No context defined for this component. */
 • Content:
  // Notes:
  // ------
  // * Each change to this file needs a restart of the fractal instance
  // * Exported methods are merged as helpers in fractal.js
  
  module.exports = function (fractal) {
   return {
    highlightBox(options) {
     const { handlebars } = fractal.components.engine();
     const { step, icon, label, modifier } = options.hash;
  
     return `
      <div class="${[
       'dso-highlight-box',
       this.modifier,
       modifier,
       (step || (icon && label)) ? 'dso-has-counter' : false
      ].filter(c => c).join(' ')}">
       ${step || (typeof icon !== 'undefined' && typeof label !== 'undefined')
        ? (
         `<div class="dso-step-counter">
          ${icon && label
           ? handlebars.compile(`{{> '@icon' }}`)({ icon, label })
           : step}
         </div>`
        )
        : ''}
       ${options.fn(this)}
      </div>
     `.trim();
    }
   };
  };
  
 • URL: /components/raw/highlight-box/highlight-box.js
 • Filesystem Path: components/02-content/highlight-box/highlight-box.js
 • Size: 967 Bytes

Standaard achtergrondkleur grijs, andere varianten geel (modifier dso-yellow) en met grijze border (modifier dso-border).