Logo

Het logo is een belangrijk onderdeel van de huisstijl. In deze sectie leggen we kort uit hoe u het logo van het DSO gebruikt.

Hoe te gebruiken: bestandsformaten en afmetingen

Logo met extra tekstregel

 • De extra tekstregel onder het logo is in het font Asap regular 20 punts en in grijs (#666666).
 • De afstand tussen ‘Omgevingsloket’ en de ‘Extra tekstregel’ is 36 pixels.
 • De extra tekstregel lijnt uit aan de linkerkant van de ‘O’ van ‘Omgevingsloket’.

Details logo met extra tekstregel

 • Plaats het logo altijd linksboven op de website.
 • De breedte van het logo ‘Omgevingsloket’ is 256 pixels (3 koloms bij een breedte van 1440 pixels)
 • Als de tekstregel breder is dan het logo, loopt deze door. De breedte van het logo van het Omgevingsloket zelf blijft dan 256 pixels. Zo gaan logo’s niet springen als een gebruiker van pagina wisselt. De extra tekstregel loopt dan breder uit dan de 256 pixels van het logo.
 • Het logo is beschikbaar in SVG-format. Dit format schaalt makkelijk naar andere formaten, zonder het logo te hoeven aanpassen.

Hoe te gebruiken: logo en typografie

Het webfont “Asap” is onderdeel van de vrij beschikbare Google Fonts. Meer hierover in de documentatie over typografie.

Tekst in het logo

 • De regelafstand tussen het logo en de extra tekstregel is 36 pixels van basislijn tot basislijn. Dit is de denkbeeldige lijn die langs de onderkant van de letter x in de voorbeeldafbeelding loopt.
 • De extra tekstregel lijnt uit aan de linkerkant van de ‘O’ van ‘Omgevingsloket’.
 • Gebruik voor de extra tekstregel het font Asap Regular, met een corpsgrootte van 20 punten in grijs #666666.

Beschikbare logo’s

Logo Beschikbare varianten SVG
Beheerportaal Logo Beheerportaal Download Beheerportaal logo
RTR Logo RTR [Download RTR logo]../../(/logos/omgevingsloket_rtr.svg)
Samenwerken Logo Samenwerken Download Samenwerken logo
Stelselcatalogus Logo Stelselcatalogus Download Stelselcatalogus logo

Gedrag en toegankelijkheid

 • Als een logo naar de homepage verwijst is de alt tag “dso-toolkit.nl [homepage]”;
 • Als er een ‘extra tekstregel’ bij staat moet deze terugkomen in de alt tag;
 • Als een logo los gebruikt wordt krijgt het alt tag “logo digitaal stelsel omgevingswet”.

Zorg voor een tekstueel alternatief als u afbeeldingen gebruikt. Afbeeldingen zijn bijvoorbeeld:

 • foto’s
 • logo’s
 • visuals
 • infographics
 • captcha’s
 • diagrammen
 • form image buttons
 • image map hot spots

Gebruik een alt-tekst of uitgeschreven versie van de informatie om een goed tekstueel alternatief te geven. Zorg er wel voor dat de informatie in de tekstuele alternatieven hetzelfde is als de informatie uit de afbeelding.

Houd u aan de volgende criteria:

 • Zorg voor een tekstueel alternatief.
 • Beschrijf visuele informatie in tekst.
 • Beschrijf functionaliteit in tekst.
 • Voegt een afbeelding geen informatie toe? Dan is het decoratieve content en kunt u er beter geen tekstueel alternatief voor geven. Implementeer de afbeelding als CSS achtergrond of gebruik een null alt text (alt=””).
 • Is een afbeelding erg complex? Geef het tekstuele alternatief dan in de context of op een apart gelinkte pagina.
 • Hanteer als principe dat iemand met alleen het tekstuele alternatief de informatie al zou moeten begrijpen.