Resultaat

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Vergunningcheck</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        4. Resultaat

        <span class="dso-step">
          Stap 4/4
        </span>

      </h2>

    </div>

    <dso-alert status="warning">
      Bedrijf veranderen of uitbreiden? Dan hoeft u voor bestaande milieubelastende activiteiten die niet veranderen geen vergunning aan te vragen, melding te doen of informatie te geven.
    </dso-alert>
    <div class="dso-rich-content">
      <h3>Werkzaamheden</h3>
      <h4>Gas opslaan in een opslagtank</h4>
      <span>Voor 'gas opslaan in een opslagtank' moet u het volgende doen:</span>
      <ul class="dso-conclusion">
        <li class="dso-warning">
          U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan.
          <ul>
            <li><strong>Let op:</strong> Kan er in ÊÊn van de opslagtanks meer dan 13.000 liter propaan of propeen? Dan hoeft u geen aparte vergunning aan te vragen voor het opslaan in meer dan twee opslagtanks.</li>
          </ul>

        </li>
        <li class="dso-warning">
          U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende activiteit gereguleerd bij AMvB.
        </li>
      </ul>

      <h4>Tankstation</h4>
      <span>Voor 'tankstation' moet u het volgende doen:</span>
      <ul class="dso-conclusion">
        <li class="dso-warning">
          U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende activiteit gereguleerd bij AMvB.
        </li>
      </ul>

      <h4>Wasstraat of wasplaats voor auto's, bussen, treinen en trams</h4>
      <span>Voor 'wasstraat of wasplaats voor auto's, bussen, treinen en trams' moet u het volgende doen:</span>
      <ul class="dso-conclusion">
        <li class="dso-danger">
          Voor milieubelastende activiteit gereguleerd bij AMvB is op dit moment geen vragenlijst van het rijk beschikbaar. <strong>Neem contact op met uw gemeente</strong> om te weten wat u moet doen.
        </li>
      </ul>

      <hr>
      <h3>Resultaat Vergunningcheck downloaden</h3>
      <p>U kunt de resultaten van deze Vergunningcheck downloaden als PDF bestand. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van het bestand.</p>
      <p>
        <button type="button" class="dso-secondary"><span>Download PDF</span></button>

      </p>
      <h3>Tip: Start een aanvraag</h3>
      <p>U kunt vanuit deze Vergunningcheck beginnen met het indienen van uw aanvraag. Ga daarvoor naar Aanvragen en vul een projectnaam in. Zodra u dat gedaan heeft, worden uw locatie en activiteiten opgeslagen. Die hoeft u dan niet meer in te vullen als u later verdergaat.</p>
    </div>
    <div class="dso-form-buttons">
      <div class="dso-aside">
        <button type="button" class="dso-tertiary btn-align">
          <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
        </button>

      </div>
      <button type="button" class="dso-primary pull-right"><span>Naar aanvragen</span></button>

    </div>
    <div class="dso-rich-content">
      <hr>
      <p><em class="text-muted">De Vergunningcheck is een serviceproduct van de Nederlandse overheid. Het geeft u een algemene indruk of er voor uw activiteit een vergunning of melding nodig is. De makers van de Vergunningcheck hebben met veel aandacht gewerkt aan de vragen en antwoorden. Toch geeft het resultaat van de Vergunningcheck u geen absolute zekerheid. Bijvoorbeeld doordat sommige activiteiten of combinaties van activiteiten (nog) niet in de Vergunningcheck staan. Of doordat er nog andere regels zijn waardoor u nog andere vergunningen moet aanvragen of andere meldingen moet doen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze Vergunningcheck. Wilt u zeker weten of en hoe u uw activiteit kunt uitvoeren? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente en/of waterschap.</em></p>
    </div>
  </form>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', appheading %}
  <dso-alert status="{{ alert.status }}">
   {{ alert.message | safe }}
  </dso-alert>
  <div class="dso-rich-content">
   <h3>Werkzaamheden</h3>
   <h4>Gas opslaan in een opslagtank</h4>
   <span>Voor 'gas opslaan in een opslagtank' moet u het volgende doen:</span>
   {% render '@conclusion', werkzaamheden %}
   <h4>Tankstation</h4>
   <span>Voor 'tankstation' moet u het volgende doen:</span>
   {% render '@conclusion', tankstation %}
   <h4>Wasstraat of wasplaats voor auto's, bussen, treinen en trams</h4>
   <span>Voor 'wasstraat of wasplaats voor auto's, bussen, treinen en trams' moet u het volgende doen:</span>
   {% render '@conclusion', wasstraat %}
   <hr>
   <h3>Resultaat Vergunningcheck downloaden</h3>
   <p>U kunt de resultaten van deze Vergunningcheck downloaden als PDF bestand. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van het bestand.</p>
   <p>
    {% render '@button', {type: 'button', modifier: 'dso-secondary', label: 'Download PDF'} %}
   </p>
   <h3>Tip: Start een aanvraag</h3>
   <p>U kunt vanuit deze Vergunningcheck beginnen met het indienen van uw aanvraag. Ga daarvoor naar Aanvragen en vul een projectnaam in. Zodra u dat gedaan heeft, worden uw locatie en activiteiten opgeslagen. Die hoeft u dan niet meer in te vullen als u later verdergaat.</p>
  </div>
  <div class="dso-form-buttons">
   <div class="dso-aside">
    {% render '@button', {label:'Vorige stap', type:'button', modifier:'dso-tertiary btn-align', icon: 'chevron-left'} %}
   </div>
   {% render '@button', {label:'Naar aanvragen', type:'button', modifier:'dso-primary pull-right'} %}
  </div>
  <div class="dso-rich-content">
   <hr>
   <p><em class="text-muted">De Vergunningcheck is een serviceproduct van de Nederlandse overheid. Het geeft u een algemene indruk of er voor uw activiteit een vergunning of melding nodig is. De makers van de Vergunningcheck hebben met veel aandacht gewerkt aan de vragen en antwoorden. Toch geeft het resultaat van de Vergunningcheck u geen absolute zekerheid. Bijvoorbeeld doordat sommige activiteiten of combinaties van activiteiten (nog) niet in de Vergunningcheck staan. Of doordat er nog andere regels zijn waardoor u nog andere vergunningen moet aanvragen of andere meldingen moet doen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze Vergunningcheck. Wilt u zeker weten of en hoe u uw activiteit kunt uitvoeren? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente en/of waterschap.</em></p>
  </div>
 </form>
</main>
appheading:
 title: Vergunningcheck
 subtitle: 4. Resultaat
 step: Stap 4/4
alert:
 status: warning
 message: >-
  Bedrijf veranderen of uitbreiden? Dan hoeft u voor bestaande
  milieubelastende activiteiten die niet veranderen geen vergunning aan te
  vragen, melding te doen of informatie te geven.
werkzaamheden:
 items:
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd in het omgevingsplan.
   subItems:
    - >-
     <strong>Let op:</strong> Kan er in ÊÊn van de opslagtanks meer dan
     13.000 liter propaan of propeen? Dan hoeft u geen aparte vergunning
     aan te vragen voor het opslaan in meer dan twee opslagtanks.
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd bij AMvB.
tankstation:
 items:
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd bij AMvB.
wasstraat:
 items:
  - modifier: danger
   label: >-
    Voor milieubelastende activiteit gereguleerd bij AMvB is op dit moment
    geen vragenlijst van het rijk beschikbaar. <strong>Neem contact op met
    uw gemeente</strong> om te weten wat u moet doen.