Shopping Cart

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<!-- Default -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <p class="dso-empty">U heeft nog geen activiteiten gekozen</p>
  </div>

</div>
<!-- Items Collapsed -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <button type="button" class="dso-status">
      <dso-icon icon="chevron-down"></dso-icon>U heeft 2 activiteiten gekozen
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Items Expanded -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <button type="button" class="dso-status">
      <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon>U heeft 2 activiteiten gekozen
    </button>

    <ul class="dso-items">

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <button type="button" class="dso-tertiary dso-edit-cart-item"><span class="sr-only">Naam bewerken</span>
          <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
        </button>

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

      </li>

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding
        <span class="dso-additive">2</span>

        <button type="button" class="dso-tertiary dso-edit-cart-item"><span class="sr-only">Naam bewerken</span>
          <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
        </button>

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

      </li>

    </ul>

  </div>

</div>
<!-- Items Edit -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <button type="button" class="dso-status">
      <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon>U heeft 2 activiteiten gekozen
    </button>

    <ul class="dso-items">

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <button type="button" class="dso-tertiary dso-edit-cart-item"><span class="sr-only">Naam bewerken</span>
          <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
        </button>

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

      </li>

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <div class="dso-edit-additive">
          <label for="additive-items-edit-1">Bewerk toevoeging</label>
          <input type="text" class="dso-edit-name" id="additive-items-edit-1" value="2" />
        </div>

      </li>

    </ul>

  </div>

</div>
<!-- Subitems -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <button type="button" class="dso-status">
      <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon>U heeft 3 activiteiten gekozen
    </button>

    <ul class="dso-items">

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <button type="button" class="dso-tertiary dso-edit-cart-item"><span class="sr-only">Naam bewerken</span>
          <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
        </button>

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Wasstraat of wasplaats
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <div class="dso-edit-additive">
          <label for="additive-subitems-1">Bewerk toevoeging</label>
          <input type="text" class="dso-edit-name" id="additive-subitems-1" value="Wasstraat om de hoek van garagebedrijf Jansen" />
        </div>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Wasstraat of wasplaats
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

      <li>

        Milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan - Informatie (Rijk)

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Koelwater, niet afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten, lozen in het riool of op of in de bodem.
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

    </ul>

  </div>

</div>
<!-- Subitems Hidden Summary -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <ul class="dso-items">

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <button type="button" class="dso-tertiary dso-edit-cart-item"><span class="sr-only">Naam bewerken</span>
          <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
        </button>

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Wasstraat of wasplaats
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

      <li>

        Milieubelastende activiteit - Melding

        <div class="dso-edit-additive">
          <label for="additive-subitems-hidden-summary-1">Bewerk toevoeging</label>
          <input type="text" class="dso-edit-name" id="additive-subitems-hidden-summary-1" value="Wasstraat om de hoek van garagebedrijf Jansen" />
        </div>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Wasstraat of wasplaats
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

    </ul>

  </div>

</div>
<!-- Subitems With Warning -->
<h2>Mijn activiteiten</h2>

<div class="dso-shopping-cart">
  <div class="dso-contents">
    <button type="button" class="dso-status">
      <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon>U heeft 3 activiteiten gekozen
    </button>

    <ul class="dso-items">

      <li>

        Tankstation starten of veranderen

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>

            Tanken van diesel, benzine en andere vloeibare brandstof
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

          <li>

            Tanken en opslaan van LPG
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

      <li>
        <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon><span class="sr-only">waarschuwing</span>
        Opslaan van vloeistoffen in een opslagtank

        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
          <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>

        <ul class="dso-subitems">

          <li>
            <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon><span class="sr-only">waarschuwing</span>
            Opslaan van vloeistoffen in een ondergrondse opslagtank
            <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
              <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
            </button>
          </li>

        </ul>

      </li>

    </ul>

  </div>

</div>
{% if shoppingcartTitleTag == 'h2' %}
 <h2>{{ shoppingcartTitle }}</h2>
{% else %}
 <h3>{{ shoppingcartTitle }}</h3>
{% endif %}

<div class="dso-shopping-cart">
 <div class="dso-contents">
  {%- if items.length > 0 %}
   {%- if not hideSummary %}
   <button type="button" class="dso-status">
    {%- if not collapsed -%}
     <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon>
    {%- else -%}
     <dso-icon icon="chevron-down"></dso-icon>
    {%- endif -%}
    U heeft {{ items | countSubitems }} activiteit{% if ((items | countSubitems) > 1) %}en{% endif %} gekozen
   </button>
   {% endif -%}
   {% if not collapsed %}
    <ul class="dso-items">
     {% for item in items %}
      <li>
       {% if (item.subitems | hasWarning) %}<dso-icon icon="status-warning"></dso-icon><span class="sr-only">waarschuwing</span>{% endif %}
       {{ item.label }}{% if not item.readonly and not item.edit and item.additive %}
        <span class="dso-additive">{{ item.additive }}</span>
       {%- endif %}
       {% if not item.readonly %}
        {% if item.edit %}
         <div class="dso-edit-additive">
          <label for="additive-{{ _self.name }}-{{ loop.index0 }}">Bewerk toevoeging</label>
          <input type="text" class="dso-edit-name" id="additive-{{ _self.name }}-{{ loop.index0 }}" value="{{ item.additive }}" />
         </div>
        {% endif %}

        {% if not item.edit %}
         {% render '@button', {type: 'button', modifier: 'dso-tertiary dso-edit-cart-item', label: 'Naam bewerken', icon: 'pencil', iconOnly: true} %}
        {% endif %}
       {% endif %}
       {% if not item.edit %}
        <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
         <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
        </button>
       {% endif %}
       {% if item.subitems.length %}
        <ul class="dso-subitems">
         {% for subitem in item.subitems %}
          <li>
           {% if subitem.warning %}<dso-icon icon="status-warning"></dso-icon><span class="sr-only">waarschuwing</span>{% endif %}
           {{ subitem.label }}
           <button type="button" class="dso-delete" title="Verwijder">
            <dso-icon icon="trash"></dso-icon>
           </button>
          </li>
         {% endfor %}
        </ul>
       {% endif %}
      </li>
     {% endfor %}
    </ul>
   {% endif %}
  {% else %}
   <p class="dso-empty">U heeft nog geen activiteiten gekozen</p>
  {% endif -%}
 </div>

 {% if items.length > 0 and (items | hasWarning) and open %}
  <p class="dso-warning">
   <strong>Let op:</strong> Voor de werkzaamheden met een <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon> zijn geen maatregelen opgenomen in dit overzicht met maatregelen. Dit betekent niet dat er geen voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.
  </p>
 {% endif %}
</div>
/* Default */
__title: default
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items: []
/* Items Collapsed */
__title: items collapsed
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  additive: 2
collapsed: true
/* Items Expanded */
__title: items expanded
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  additive: 2
/* Items Edit */
__title: edit items
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  additive: 2
  edit: true
/* Subitems */
__title: subitems
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  subitems:
   - label: Wasstraat of wasplaats
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  additive: Wasstraat om de hoek van garagebedrijf Jansen
  edit: true
  subitems:
   - label: Wasstraat of wasplaats
 - label: >-
   Milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan - Informatie
   (Rijk)
  readonly: true
  subitems:
   - label: >-
     Koelwater, niet afkomstig van een milieubelastende activiteit die is
     aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten, lozen in het
     riool of op of in de bodem.
/* Subitems Hidden Summary */
__title: subitems with hidden summary
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  subitems:
   - label: Wasstraat of wasplaats
 - label: Milieubelastende activiteit - Melding
  additive: Wasstraat om de hoek van garagebedrijf Jansen
  edit: true
  subitems:
   - label: Wasstraat of wasplaats
hideSummary: true
/* Subitems With Warning */
__title: subitems with warning
shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
shoppingcartTitleTag: h2
items:
 - label: Tankstation starten of veranderen
  readonly: true
  subitems:
   - label: Tanken van diesel, benzine en andere vloeibare brandstof
   - label: Tanken en opslaan van LPG
 - label: Opslaan van vloeistoffen in een opslagtank
  readonly: true
  subitems:
   - label: Opslaan van vloeistoffen in een ondergrondse opslagtank
    warning: true