Search Bar

Component preview opent in nieuw tabblad

Pas bij een waarde toont de reset-knop, initieel is deze knop er niet.

<!-- Default -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--default">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--default" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Label No Icon -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--label-no-icon">Label</label>

    <input type="text" id="search-bar--label-no-icon" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Huge Placeholder -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--huge-placeholder">Label</label>

    <input type="text" id="search-bar--huge-placeholder" placeholder="Placeholder met lange tekst, lange tekst, langere tekst. Placeholder met lange tekst, lange tekst, langere tekst. Placeholder met lange tekst, lange tekst, langere tekst." />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Hidden Label Icon -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--hidden-label-icon" class="dso-search-icon">Label</label>

    <input type="text" id="search-bar--hidden-label-icon" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Hidden Label No Icon -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--hidden-label-no-icon" class="sr-only">Label</label>

    <input type="text" id="search-bar--hidden-label-no-icon" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- No Label Icon -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span><input type="text" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- No Label No Icon -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <input type="text" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- With Value -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--with-value">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--with-value" placeholder="Placeholder" value="Waarde" />

    <button type="button">
      Zoekopdracht legen
    </button>

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Invalid -->
<div class="dso-search-bar dso-invalid">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--invalid">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--invalid" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary">
    Button

  </button>
</div>
<!-- Hidden Button -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--hidden-button">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--hidden-button" placeholder="Placeholder" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
    Button

  </button>
</div>
<!-- With Results -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--with-results">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--with-results" placeholder="Placeholder" value="Activiteit" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
    Button

  </button>
</div>
<div class="dso-results" aria-live="polite">
  7 gevonden resultaten
</div>
<!-- With Hidden Results -->
<div class="dso-search-bar">
  <div class="dso-search-bar-input">

    <label for="search-bar--with-hidden-results">Label</label>
    <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

    <input type="text" id="search-bar--with-hidden-results" placeholder="Placeholder" value="Activiteit" />

  </div>
  <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
    Button

  </button>
</div>
<div class="dso-results sr-only" aria-live="polite">
  7 gevonden resultaten
</div>
<div {{ className('dso-search-bar', modifier) }}>
 <div class="dso-search-bar-input">
  {# zichtbaar label met icon #}
  {% if not noLabel and label and icon and not hiddenLabel -%}
   <label for="{{ id or _self.handle }}">
    {{- label -}}
   </label>
   <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>
  {# zichtbaar label zonder icon #}
  {% elif label and not icon and not hiddenLabel -%}
   <label for="{{ _self.handle }}">
    {{- label -}}
   </label>
  {# verborgen label met icon #}
  {% elif label and hiddenLabel and icon -%}
   <label for="{{ _self.handle }}" {{ className('dso-search-icon') }}>
    {{- label -}}
   </label>
  {# verborgen label zonder icon #}
  {% elif label and hiddenLabel and not icon -%}
   <label for="{{ _self.handle }}" {{ className([hiddenLabel, 'sr-only']) }}>
    {{- label -}}
   </label>
  {# geen label met icon #}
  {% elif not label and not hiddenLabel and icon -%}
   <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>
  {%- endif -%}
  <input type="text"
   {{ attributes([ariaDescribedBy, 'aria-describedby', ariaDescribedBy]) }}
   {% if id or label %} id="{{ id or _self.handle }}"{% endif %}
   {% if placeholder %} placeholder="{{ placeholder }}"{% endif %}
   {% if value %} value="{{ value }}"{% endif %}
   {% if state == "invalid" %} aria-invalid="true"{% endif %}
  />
  {% if clearButton %}
   <button type="button">
    Zoekopdracht legen
   </button>
  {% endif %}
 </div>
 <button type="button" {{ className('dso-secondary', [hideSearchButton, 'sr-only']) }}>
  {% if buttonLabel -%}
   { buttonLabel }
  {% else -%}
   Button
  {% endif %}
 </button>
</div>
{% if resultsMessage -%}
 <div {{ className('dso-results', [resultsHidden, 'sr-only']) }} aria-live="polite">
  {{ resultsMessage }}
 </div>
{% endif %}
/* Default */
__title: Zichtbaar label met icoon
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
/* Label No Icon */
__title: Zichtbaar label, geen icon
placeholder: Placeholder
icon: false
label: Label
/* Huge Placeholder */
__title: Lange tekst in placeholder
placeholder: >-
 Placeholder met lange tekst, lange tekst, langere tekst. Placeholder met lange
 tekst, lange tekst, langere tekst. Placeholder met lange tekst, lange tekst,
 langere tekst.
icon: false
label: Label
/* Hidden Label Icon */
__title: Verborgen label met icon
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
hiddenLabel: true
/* Hidden Label No Icon */
__title: verborgen label, geen icon
placeholder: Placeholder
icon: false
label: Label
hiddenLabel: true
/* No Label Icon */
__title: Geen label, wel icon
placeholder: Placeholder
icon: true
label: ''
/* No Label No Icon */
__title: Geen label, geen icon
placeholder: Placeholder
icon: false
label: false
/* With Value */
__title: Met waarde
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
value: Waarde
clearButton: true
/* Invalid */
__title: Invalid
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
modifier: dso-invalid
/* Hidden Button */
__title: Verborgen knop
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
hideSearchButton: true
/* With Results */
__title: Met resultaten-melding
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
hideSearchButton: true
value: Activiteit
resultsMessage: 7 gevonden resultaten
/* With Hidden Results */
__title: Met verborgen resultaten-melding
placeholder: Placeholder
icon: true
label: Label
hideSearchButton: true
value: Activiteit
resultsMessage: 7 gevonden resultaten
resultsHidden: true