Documentatie

De DSO Toolkit: wat is het, voor wie is het en hoe werkt het?

De DSO Toolkit is een set van ontwerpprincipes, componenten, en templates waarmee een consistente gebruikerservaring gemaakt kan worden. Het helpt tijd en middelen te besparen bij het starten of het verder ontwikkelen van een platform voor het Omgevingsloket.

Waar kan de DSO Toolkit mij bij helpen?

Per teamrol is beschreven welke secties, tools, en ondersteunende middelen interessant zijn.

Productowner

De toolkit is een collectie van alle visuele onderdelen zoals templates, componenten, Sketch libraries, inzicht in veel voorkomende fouten. Deze kunnen gebruikt worden zodat teams assets niet van de grond af hoeft op te bouwen.

Besteed extra aandacht aan de sectie over digitale toegankelijkheid. Om de toegankelijkheid succesvol te borgen moet een heel team zich verantwoordelijk voelen en dit controleren in zijn of haar aspect van het werk.

Het Omgevingsloket wordt ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief, daarom zijn de persona’s van de verschillende gebruikers beschikbaar. Neem de tijd om het platform door te nemen, om vervolgens je team te briefen over welke secties handig en interessant zijn voor de verschillende specialisaties binnen je team.

Links naar relevante pagina’s:

Ontwerper

Om te beginnen is er een Sketch library waar alle componenten staan die ook in de toolkit staan. Hoe deze componenten moeten worden toegepast is terug te vinden in de toolkit. Onzeker of het juiste component in de juiste context gebruikt wordt? Raadpleeg dan de toolkit. De templates zijn voorbeeld pagina’s die al live staan op het Omgevingsloket. Dit kan helpen om meer over pagina structurering en indeling te leren van het Omgevingsloket.

Als ontwerper kun je pagina’s direct ontwerpen met de toolkit. De toolkit maakt gebruik van Fractal. Fractal maakt op zijn beurt weer gebruik van de handlebars.js templating engine.

Probeer te voorkomen dat er onderdelen gemaakt worden die al bestaan. Ontkom je er toch niet aan om een nieuw component te maken dat opgenomen zou moeten worden in de toolkit, bekijk dan de procespagina van de toolkit. Hier staat hoe je nieuwe componenten kunt toevoegen of updates op bestaande componenten kan doorvoeren.

Als je nieuwe componenten wilt toe gaan voegen aan de toolkit, lees dan de sectie over Digitale toegankelijkheid door. Bekijk aan welke guidelines het nieuwe component moet voldoen.

Links naar relevante pagina’s:

Developer

Als developer wil je voorkomen dat er dubbel werk uitgevoerd wordt. de toolkit geeft een css basis met alle Do’s and Dont’s over het front-end ontwerp. Neem de documentatie pagina’s over lay-out, kleur, en typography door.

Speciale aandacht is vereist voor de digitale toegankelijkheid, dit is een onderwerp met een grote invloed op de bouw van het beoogde platform.

Links naar relevante pagina’s:

Een platform, proces of dienst is nooit af, daarom iteratief ontwerpen.

Iteratief ontwerpen is een continu verbeteringsproces van een website, product of dienst. Dit wordt georganiseerd door verschillende cycli van tests en gebruikersevaluaties te organiseren, om verbeteringen te vinden, te verwerken en vervolgens weer te testen.

De beste manier om deze tests uit te voeren is in zo realistisch mogelijke condities. Wees daarom voorbereid op het moment van live gaan met een testplan om meteen inzichten te verzamelen, zodat de cycli van verbeteren en testen meteen kan beginnen.

Het platform waar je aan werkt zal daarom nooit compleet af zal zijn. Developers, ontwerpers en stakeholders zijn altijd op zoek naar manieren om de gebruikerservaring te verbeteren. Zijn er in de toekomst verbeteringen die zo onmisbaar zijn dat ze opgenomen moeten worden in de toolkit, kijk dan naar de procespagina over hoe je kan bijdragen aan de toolkit.

Links naar relevante pagina’s:

  • Gebruikerstesten organiseren en resultaten verwerken (onder ontwikkeling)
  • Data analyse voor het verbeteren van je platform (onder ontwikkeling)

Digitale toegankelijkheid

Per 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van toepassing. Dit betekent dat elke overheidswebsite aan de digitale toegankelijkheidseisen moet voldoen. De website van digitoegankelijk.nl legt uit waarom dit zo belangrijk is:

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

– Bron: Wat is digitale toegankelijkheid?

De eisen van digitale toegankelijkheid zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Digitale toegankelijkheid omvat veel verschillende onderwerpen: Kleur, typografie, lay-out en code. De beste manier om de digitale toegankelijkheid te borgen binnen een team is door de verantwoordelijkheid te delen en samen een toegankelijk platform neer te zetten.

In de toolkit is een sectie over digitale toegankelijkheid (onder ontwikkeling) ingericht waar uitleg en hulp wordt gegeven om te helpen bij het voldoen aan de eisen en richtlijnen van de digitale toegankelijkheid.

Disclaimer

De DSO Toolkit is bedoeld voor gebruik binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het is daarom niet toegestaan dat derden - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het programma Aan de slag met de Omgevingswet - de informatie en/of de huisstijl kopiëren, vermenigvuldigen, bewerken of doorleveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.