Aanvragen File Upload

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link"><svg class="di di-user">
            <use href="../../dso-icons.svg#user" />
          </svg><span>Inloggen</span></a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <svg class="di di-bars">
          <use href="../../dso-icons.svg#bars" />
        </svg>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>
</header>

<main>
  <div class="clearfix">
    <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
    <h2 class="dso-steps-indicator">
      5. Documenten

      <span class="dso-step">
        Stap 5 van 7
      </span>
    </h2>

  </div>
  <div class="dso-accordion">
    <div class="dso-accordion-section dso-open dso-nested-accordion">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Veehouderij

        </button>
      </div>
      <div class="dso-section-body">

        <div class="dso-accordion">
          <div class="dso-accordion-section dso-open">
            <div class="dso-section-handle">
              <button type="button" aria-expanded="true">
                Beschrijving installatie en activiteiten

              </button>
            </div>

            <div class="dso-section-body">

              <form class="form-horizontal">

                <fieldset>
                  <legend>Bijlagen</legend>

                  <div class="form-group dso-files">
                    <div class="dso-description dso-rich-content">
                      Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding (1:100).
                    </div>
                    <ul class="dso-filelist">

                      <li>
                        <div class="dso-filename" id="form-vertical-documenten-file-filename-0">
                          Schetsen_en_foto’s_1.pdf
                        </div>
                        <div class="dso-confidential dso-selectable">
                          <input type="checkbox" id="form-vertical-documenten-input-confirm-0" name="" value="" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-0" />
                          <label for="form-vertical-documenten-input-confirm-0">
                            Vertrouwelijk
                          </label>
                        </div>

                        <button type="button" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-0" class="btn btn-link dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                      </li>

                      <li>
                        <div class="dso-filename" id="form-vertical-documenten-file-filename-1">
                          Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
                        </div>
                        <div class="dso-confidential dso-selectable">
                          <input type="checkbox" id="form-vertical-documenten-input-confirm-1" name="" value="" checked aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-1" />
                          <label for="form-vertical-documenten-input-confirm-1">
                            Vertrouwelijk
                          </label>
                        </div>
                        <svg class="di di-status-warning">
                          <use href="../../dso-icons.svg#status-warning" />
                        </svg>
                        <button type="button" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-1" class="btn btn-link dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                      </li>

                    </ul>

                    <div class="alert alert-warning" role="alert">

                      <div class="dso-rich-content">
                        <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
                        <ol>
                          <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
                          <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
                        </ol>
                        <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
                      </div>

                    </div>

                    <!-- To use an input type="file" element -->
                    <div class="dso-file-upload">
                      <input type="file" id="form-vertical-documenten-file-upload" />
                      <label class="btn btn-link" for="form-vertical-documenten-file-upload">
                        <svg class="di di-plus">
                          <use href="../../dso-icons.svg#plus" />
                        </svg><span>Document toevoegen</span>
                      </label>
                    </div>

                    <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
                    <!--
  <button type="button"
 class="btn btn-link"><svg class="di di-plus">
 <use href="../../dso-icons.svg#plus" />
</svg><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
                  </div>

                </fieldset>

                <div class="dso-form-buttons">

                  <button type="button" class="btn btn-primary"><span>Volgende</span></button>

                </div>

              </form>

            </div>

          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen

        </button>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Energiegebruik en maatregelen

        </button>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Emissies, maatregelen en technieken

        </button>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving toestand van de lokatie

        </button>
      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <div class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Afvalstoffen

        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{% render '@header' %}

<main>
 <div class="clearfix">
  <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
  {% render '@form-steps', {title: steps.title, step: steps.step} %}
 </div>
 {% render '@accordion', accordion %}
</main>

{% render '@footer' %}
steps:
 title: 5. Documenten
 step: Stap 5 van 7
accordion:
 sections:
  - title: Veehouderij
   id: panel1
   open: true
   sections:
    - title: Beschrijving installatie en activiteiten
     id: panel1
     open: true
     form:
      formModifier: form-horizontal
      fieldsets:
       - legend: Bijlagen
        groups:
         - id: documenten
          inputType: files
          description: >-
           Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
           situatietekening geeft een schets van de bestaande en de
           nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de
           schaalaanduiding (1:100).
          files:
           - filename: Schetsen_en_foto’s_1.pdf
           - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
            confidential: true
      buttons:
       - type: button
        modifier: primary
        label: Volgende
  - title: Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen
   id: panel2
  - title: Energiegebruik en maatregelen
   id: panel3
  - title: 'Emissies, maatregelen en technieken'
   id: panel4
  - title: Beschrijving toestand van de lokatie
   id: panel5
  - title: Afvalstoffen
   id: panel6