Banner

Om de content in een banner goed te tonen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • een class .dso-rich-content op de omringende <div>
 • een <p>-tag om de paragrafen
<!-- Default -->
<section class="banner alert-danger" role="alert">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <button type="button" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Sluiten</span><svg class="di di-times">
            <use href="../../dso-icons.svg#times" />
          </svg></button>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Op dit moment ervaren wij een storing in de Vergunningcheck. U kunt wel een aanvraag of melding indienen.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- Warning -->
<section class="banner alert-warning" role="alert">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <button type="button" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Sluiten</span><svg class="di di-times">
            <use href="../../dso-icons.svg#times" />
          </svg></button>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Op <strong>zondag 8 december 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur</strong> vindt er onderhoud plaats aan het Omgevingsloket. <a href="#">Meer informatie</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- Rich Content -->
<section class="banner alert-danger" role="alert">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <button type="button" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Sluiten</span><svg class="di di-times">
            <use href="../../dso-icons.svg#times" />
          </svg></button>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Banners zullen vaak worden ingezet voor 'one-liners', maar kunnen ook rijkere content bevatten, zoals meerdere paragrafen, en/of een geordende lijst. Zolang de markup maar aan de juiste voorschriften voldoet gaat dit prima:</p>
          <ul>
            <li>class <code>.dso-rich-content</code> op de omringende <code>&lt;div&gt;</code></li>
            <li>een <code>&lt;p&gt;</code>-tag om paragrafen</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<section {{ className('banner', [modifier, 'alert-' + modifier]) }} role="alert">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-sm-12">
    {% render '@button', {type: 'button', modifier: 'link', label: 'Sluiten', icon: 'times', iconOnly: true} -%}
    <div class="dso-rich-content">
     {{ message | safe }}
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</section>
/* Default */
__title: danger
modifier: danger
message: >-
 <p>Op dit moment ervaren wij een storing in de Vergunningcheck. U kunt wel een
 aanvraag of melding indienen.</p>
/* Warning */
__title: warning
modifier: warning
message: >-
 <p>Op <strong>zondag 8 december 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur</strong>
 vindt er onderhoud plaats aan het Omgevingsloket. <a href="#">Meer
 informatie</a></p>
/* Rich Content */
__title: rich content
modifier: danger
message: >-
 <p>Banners zullen vaak worden ingezet voor 'one-liners', maar kunnen ook
 rijkere content bevatten, zoals meerdere paragrafen, en/of een geordende
 lijst. Zolang de markup maar aan de juiste voorschriften voldoet gaat dit
 prima:</p> <ul> <li>class <code>.dso-rich-content</code> op de omringende
 <code>&lt;div&gt;</code></li> <li>een <code>&lt;p&gt;</code>-tag om
 paragrafen</li> </ul>