Homepage

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login dropdown open">
        <a type="button" class="btn btn-link dropdown-toggle" id="actie_open" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
          <svg class="di di-user">
            <use href="../../dso-icons.svg#user" />
          </svg>
          <span>O. tester</span>
          <svg class="di di-chevron-down">
            <use href="../../dso-icons.svg#chevron-down" />
          </svg>
        </a>
        <div class="dropdown-menu">
          <ul aria-labelledby="actie_open">
            <li>
              <a href="#">Mijn Omgevingsloket</a>
            </li>
            <li>
              <a href="#">Mijn profiel</a>
            </li>
            <li>
              <a href="#">Uitloggen</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <svg class="di di-bars">
          <use href="../../dso-icons.svg#bars" />
        </svg>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<main>
  <div class="row dso-banner dso-banner-implementation-specific-image" style="background-image: url('../../dummy/images/hands-on-trackpad.jpg')">
    <!-- @Developers: Voeg dus geen inline styling toe maar genereer de betreffende styling in een class, zoals bv. `.dso-banner-implementation-specific image`. Inline styling doet het niet goed bij de Webrichtlijnen -->
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/aanbouw_schuur_plaatsen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Aanbouw of schuurplaatsen
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/slopen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Slopen van een bouwwerk of gedeelte
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/dakkapel_plaatsen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Dakkapel plaatsen
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/raam_gevel_veranderen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Raam of gevel veranderen
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/boom_kappen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Boom kappen of snoeien
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox-small">
        <a href="#">
          <span class="dso-whitebox-icon">
            <img src="../../dummy/images/overigen.svg" />
          </span>
          <span class="dso-whitebox-link">
            Andere werkzaamheden
          </span>
        </a>
      </div>

    </div>
  </div>
  <h1 class="text-center">Waarmee kunnen we u helpen?</h1>
  <div class="row dso-featured">
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox">
        <div class="dso-whitebox-title">
          <h2>Ik wil wat veranderen aan mijn huis, tuin of bedrijf</h2>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-link">
          <a href="#" class="btn btn-link"><svg class="di di-angle-right">
              <use href="../../dso-icons.svg#angle-right" />
            </svg><span>Naar Vergunningcheck</span></a>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-icon">
          <img src="../../dummy/images/bouwvakkers.png" alt="Indienen" />
        </div>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Doe hier de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox">
        <div class="dso-whitebox-title">
          <h2>Direct een aanvraag of melding indienen</h2>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-link">
          <a href="#" class="btn btn-link"><svg class="di di-angle-right">
              <use href="../../dso-icons.svg#angle-right" />
            </svg><span>Naar Aanvragen of melding doen</span></a>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-icon">
          <img src="../../dummy/images/medewerker.png" alt="Indienen" />
        </div>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Weet u al voor welke activiteit(en) u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen? Dien hier direct een aanvraag of melding in.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-whitebox">
        <div class="dso-whitebox-title">
          <h2>Welke wetten en regels er gelden voor mijn locatie?</h2>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-link">
          <a href="#" class="btn btn-link"><svg class="di di-angle-right">
              <use href="../../dso-icons.svg#angle-right" />
            </svg><span>Naar Regels op de kaart</span></a>
        </div>
        <div class="dso-whitebox-icon">
          <img src="../../dummy/images/kaartmensen.png" alt="Indienen" />
        </div>
        <div class="dso-rich-content">
          <p>Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dan kunt u de aanvraag of melding direct indienen.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row dso-equal-heights">
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-highlight-box dso-border">
        <h2>Maatregelen op maat</h2>
        <p>Bij Maatregelen op maat kunt u een handig overzicht maken voor alle milieu maatregelen die van toepassing zijn voor uw bedrijf</p>
        <a href="#" class="btn btn-link">
          <svg class="di di-chevron-left">
            <use href="/dso-icons.svg#chevron-right" />
          </svg>
          <span>Naar Maatregelen op maat</span>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <div class="dso-highlight-box dso-border">
        <h2>Meer informatie?</h2>
        <p>Wilt u meer weten? Vragen over vergunningen en meldingen stelt u aan uw gemeente. Op de site <a href="#" class="extern">Aan de slag met de omgevingswet</a> vindt u meer informatie over de uitvoering van de Omgevingswet.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
      <h2>Huidige Voorzieningen</h2>
      <div>
        <a href="#" class="btn btn-link">
          <svg class="di di-chevron-left">
            <use href="/dso-icons.svg#chevron-right" />
          </svg>
          <span>Omgevingsloket.nl</span>
        </a>
        <br>
        <br>
        <a href="#" class="btn btn-link">
          <svg class="di di-chevron-left">
            <use href="/dso-icons.svg#chevron-right" />
          </svg>
          <span>Aimonline.nl</span>
        </a>
        <br>
        <br>
        <a href="#" class="btn btn-link">
          <svg class="di di-chevron-left">
            <use href="/dso-icons.svg#chevron-right" />
          </svg>
          <span>Ruimtelijkeplannen.nl</span>
        </a>
        <br>
        <br>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>
<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
<header>
 <div class="dso-logo-bar">
  {% render '@logo' %}
  <div class="dso-tools-bar">
   <div class="dso-login dropdown open">
    <a type="button" class="btn btn-link dropdown-toggle" id="actie_open" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
     <svg class="di di-user">
      <use href="../../dso-icons.svg#user"/>
     </svg>
     <span>O. tester</span>
     <svg class="di di-chevron-down">
      <use href="../../dso-icons.svg#chevron-down"/>
     </svg>
    </a>
    <div class="dropdown-menu">
     <ul aria-labelledby="actie_open">
      <li>
       <a href="#">Mijn Omgevingsloket</a>
      </li>
      <li>
       <a href="#">Mijn profiel</a>
      </li>
      <li>
       <a href="#">Uitloggen</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 {% render '@navigations', menu -%}
</header>
<main>
 <div class="row dso-banner dso-banner-implementation-specific-image" style="background-image: url('{{ '/dummy/images/hands-on-trackpad.jpg' | path }}')">
  <!-- @Developers: Voeg dus geen inline styling toe maar genereer de betreffende styling in een class, zoals bv. `.dso-banner-implementation-specific image`. Inline styling doet het niet goed bij de Webrichtlijnen -->
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: aanbouw.source, label: aanbouw.label } %}
  </div>
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: slopen.source, label: slopen.label } %}
  </div>
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: dakkapel.source, label: dakkapel.label } %}
  </div>
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: gevel.source, label: gevel.label } %}
  </div>
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: kappen.source, label: kappen.label } %}
  </div>
  <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-small', {source: andere.source, label: andere.label } %}
  </div>
 </div>
 <h1 class="text-center">Waarmee kunnen we u helpen?</h1>
 <div class="row dso-featured">
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-regular', {title: vergunning.title, description: vergunning.description, linktext: vergunning.linktext, source: vergunning.source} -%}
  </div>
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-regular', {title: aanvragen.title, description: aanvragen.description, linktext: aanvragen.linktext , source: aanvragen.source} -%}
  </div>
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   {% render '@whitebox-regular', {title: kaart.title, description: kaart.description, linktext: kaart.linktext, source: kaart.source} -%}
  </div>
 </div>
 <div class="row dso-equal-heights">
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   <div class="dso-highlight-box dso-border">
    <h2>Maatregelen op maat</h2>
    <p>Bij Maatregelen op maat kunt u een handig overzicht maken voor alle milieu maatregelen die van toepassing zijn voor uw bedrijf</p>
    <a href="#" class="btn btn-link">
     <svg class="di di-chevron-left">
      <use href="/dso-icons.svg#chevron-right"/>
     </svg>
     <span>Naar Maatregelen op maat</span>
    </a>
   </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   <div class="dso-highlight-box dso-border">
    <h2>Meer informatie?</h2>
    <p>Wilt u meer weten? Vragen over vergunningen en meldingen stelt u aan uw gemeente. Op de site <a href="#" class="extern">Aan de slag met de omgevingswet</a> vindt u meer informatie over de uitvoering van de Omgevingswet.</p>
   </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
   <h2>Huidige Voorzieningen</h2>
   <div>
    <a href="#" class="btn btn-link">
     <svg class="di di-chevron-left">
      <use href="/dso-icons.svg#chevron-right"/>
     </svg>
     <span>Omgevingsloket.nl</span>
    </a>
    <br>
    <br>
    <a href="#" class="btn btn-link">
     <svg class="di di-chevron-left">
      <use href="/dso-icons.svg#chevron-right"/>
     </svg>
     <span>Aimonline.nl</span>
    </a>
    <br>
    <br>
    <a href="#" class="btn btn-link">
     <svg class="di di-chevron-left">
      <use href="/dso-icons.svg#chevron-right"/>
     </svg>
     <span>Ruimtelijkeplannen.nl</span>
    </a>
    <br>
    <br>
   </div>
  </div>
 </div>
</main>
{% render '@footer' %}
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Home
   active: true
  - label: Vergunningcheck
  - label: Aanvragen
  - label: Regels op de kaart
  - label: Mijn Omgevingsloket
breadcrumbs:
 crumbs:
  - label: Home
   url: '#'
aanbouw:
 source: /dummy/images/aanbouw_schuur_plaatsen.svg
 label: Aanbouw of schuurplaatsen
slopen:
 source: /dummy/images/slopen.svg
 label: Slopen van een bouwwerk of gedeelte
dakkapel:
 source: /dummy/images/dakkapel_plaatsen.svg
 label: Dakkapel plaatsen
gevel:
 source: /dummy/images/raam_gevel_veranderen.svg
 label: Raam of gevel veranderen
kappen:
 source: /dummy/images/boom_kappen.svg
 label: Boom kappen of snoeien
andere:
 source: /dummy/images/overigen.svg
 label: Andere werkzaamheden
vergunning:
 title: 'Ik wil wat veranderen aan mijn huis, tuin of bedrijf'
 description: >-
  Doe hier de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft of
  melding moet doen.
 linktext: Naar Vergunningcheck
 source: /dummy/images/bouwvakkers.png
aanvragen:
 title: Direct een aanvraag of melding indienen
 description: >-
  Weet u al voor welke activiteit(en) u een vergunning moet aanvragen of
  melding moet doen? Dien hier direct een aanvraag of melding in.
 linktext: Naar Aanvragen of melding doen
 source: /dummy/images/medewerker.png
kaart:
 title: Welke wetten en regels er gelden voor mijn locatie?
 description: >-
  Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een
  melding moet doen? Dan kunt u de aanvraag of melding direct indienen.
 linktext: Naar Regels op de kaart
 source: /dummy/images/kaartmensen.png