Verzoeken Indienen

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Zelf aan de slag</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Inhoud</span>
        <meta itemprop="position" content="3" />
      </li>
    </ol>
  </nav>
</header>

<main>
  <form class="form-horizontal">
    <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
    <h2 class="dso-steps-indicator">
      7. Verzoeken indienen

      <span class="dso-step">
        Stap 7 van 7
      </span>
    </h2>

    <div class="dso-accordion">
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Verzoek 1: Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 1

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section dso-open">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Verzoek 2: Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 2

          </button>
        </h3>
        <div class="dso-section-body">

          <dl>

            <dt>Indienen bij:</dt>
            <dd>Gemeente Den Haag</dd>
            <dt>Soort:</dt>
            <dd>Melding</dd>
            <dt>Bevat:</dt>
            <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
            <dt>Omgevingsoverleg mogelijk:</dt>
            <dd>Ja</dd>
          </dl>

          <div class="form-group dso-textarea">
            <div class="dso-label-container">
              <label for="toelichting" class="control-label">
                Ruimte om uw verzoek toe te lichten
              </label>

            </div>
            <div class="dso-field-container">
              <textarea class="form-control" id="toelichting" rows="5"></textarea>

            </div>

          </div>

        </div>
      </div>
    </div>

    <form>

      <div class="form-group dso-confirm">
        <div class="dso-field-container">
          <div class="dso-selectable">
            <input type="checkbox" id="confirm" name="confirm">
            <label for="confirm">
              Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
            </label>
          </div>

        </div>
      </div>

      <div class="dso-form-buttons">

        <div class="dso-aside">

          <button type="button" class="btn btn-link">
            <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige</span>
          </button>

        </div>

        <button type="button" class="btn btn-default"><span>Downloaden</span></button>

        <button type="submit" class="btn btn-primary"><span>Indienen</span></button>

      </div>

    </form>

  </form>
</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{% render '@header', {menu: menu, breadcrumbs: breadcrumbs} %}
<main>
 <form class="form-horizontal">
  <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
  {% render '@form-steps', steps %}
  {% render '@accordion', accordion %}
  {% render '@form', form %}
 </form>
</main>

{% render '@footer' %}
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Home
  - label: Vergunningcheck
  - label: Aanvragen
   active: true
  - label: Regels op de kaart
  - label: Mijn Omgevingsloket
steps:
 title: 7. Verzoeken indienen
 step: Stap 7 van 7
accordion:
 sections:
  - title: 'Verzoek 1: Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 1'
   id: panel1
  - title: 'Verzoek 2: Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 2'
   id: panel2
   open: true
   definitions:
    - term: 'Indienen bij:'
     descriptions:
      - description: Gemeente Den Haag
    - term: 'Soort:'
     descriptions:
      - description: Melding
    - term: 'Bevat:'
     descriptions:
      - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
    - term: 'Omgevingsoverleg mogelijk:'
     descriptions:
      - description: Ja
   fieldsets:
    - groups:
      - id: toelichting
       inputType: textarea
       rows: 5
       label: Ruimte om uw verzoek toe te lichten
form:
 fieldsets:
  - modifier: form-vertical
   groups:
    - id: confirm
     inputType: confirm
     label: Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
 asideButtons:
  - type: button
   modifier: link
   label: Vorige
   icon: chevron-left
 buttons:
  - type: button
   modifier: default
   label: Downloaden
  - type: submit
   modifier: primary
   label: Indienen