Omgevingsoverleg

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<header>
    <div class="dso-logo-bar">
        <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
        <div class="dso-tools-bar">
            <div class="dso-login">
                <a href="" class="btn btn-link">
                    <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <nav class="dso-navbar">

        <div class="dso-navbar-header">
            <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
                <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
                <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
            </button>
        </div>

        <ul class="dso-nav dso-nav-main">
            <li>
                <a href="#">
                    Home
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    Vergunningcheck
                </a>
            </li>
            <li class="dso-active">
                <a href="#">
                    Aanvragen
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    Regels op de kaart
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    Mijn Omgevingsloket
                </a>
            </li>
        </ul>
    </nav>
    <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
        <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
            <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
                <a itemprop="item" href="#">
                    <span itemprop="name">Home</span>
                </a>
                <meta itemprop="position" content="1" />
            </li>
            <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
                <a itemprop="item" href="#">
                    <span itemprop="name">Zelf aan de slag</span>
                </a>
                <meta itemprop="position" content="2" />
            </li>
            <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
                <span itemprop="name">Inhoud</span>
                <meta itemprop="position" content="3" />
            </li>
        </ol>
    </nav>
</header>

<main>
    <form>
        <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
        <h2 class="dso-steps-indicator">
            7. Verzoeken indienen

            <span class="dso-step">
                Stap 7 van 7
            </span>
        </h2>

        <fieldset class="form-group dso-radios dso-inline">
            <legend class="sr-only">Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?</legend>
            <div class="dso-label-container">
                <span class="control-label" aria-hidden="true">
                    Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?
                </span>

                <div class="dso-info">

                    <div class="dso-rich-content">
                        <p>
                            Als u wilt, kunt u een aanvraag doen voor een Omgevingsoverleg. Het Omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk kunt maken. Bij elk verzoek staat aangegeven of het mogelijk is om een Omgevingsoverleg in te dienen.
                        </p>
                        <p>
                            Twijfelt u over uw plan, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.
                        </p>
                        <p>
                            Let op: kijk altijd eerst op de website van <em>Gemeente Den Haag</em> voor de mogelijke kosten van een Omgevingsoverleg.
                        </p>

                    </div>
                </div>

            </div>
            <div class="dso-field-container">

                <div class="dso-selectable">
                    <input type="radio" id="verzoek-0" name="verzoek" value="Omgevingsoverleg">
                    <label for="verzoek-0">
                        Omgevingsoverleg
                    </label>

                </div>

                <div class="dso-selectable">
                    <input type="radio" id="verzoek-1" name="verzoek" value="definitiefverzoek">
                    <label for="verzoek-1">
                        Definitief verzoek
                    </label>

                </div>

            </div>

        </fieldset>

        <dl>

            <dt>Verzoek 1:</dt>
            <dd>Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 1</dd>
            <dt>Indienen bij:</dt>
            <dd>Hoogheemraadschap van Delfland</dd>
            <dt>Soort:</dt>
            <dd>Aanvraag vergunning</dd>
            <dt>Bevat:</dt>
            <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
            <dt>Omgevingsoverleg mogelijk:</dt>
            <dd>Nee</dd>
        </dl>

        <dl>

            <dt>Verzoek 2:</dt>
            <dd>Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 2</dd>
            <dt>Indienen bij:</dt>
            <dd>Gemeente Den Haag</dd>
            <dt>Soort:</dt>
            <dd>Melding</dd>
            <dt>Bevat:</dt>
            <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
            <dt>Omgevingsoverleg mogelijk:</dt>
            <dd>Ja</dd>
        </dl>

        <div class="dso-form-buttons">

            <div class="dso-aside">

                <button type="link" class="btn btn-link">
                    <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige</span>
                </button>

            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary"><span>Volgende</span>
                <dso-icon icon="chevron-right"></dso-icon>
            </button>

        </div>

    </form>
</main>

<footer>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <h2>Service</h2>
            <ul>
                <li><a href="#">Contact</a></li>
                <li><a href="#">Sitemap</a></li>
                <li><a href="#">Help</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <h2>Over deze site</h2>
            <ul>
                <li><a href="#">Copyright</a></li>
                <li><a href="#">Privacy</a></li>
                <li><a href="#">Cookies</a></li>
                <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <h2>Volg ons ook op</h2>
            <ul>
                <li><a href="#">Twitter</a></li>
                <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</footer>
{% render '@header', {menu: menu, breadcrumbs: breadcrumbs} %}
<main>
  <form>
    <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
    {% render '@form-steps', steps %}
    {% render '@form-fieldsets', form %}
    {% render '@definition-list', definitionlist1 %}
    {% render '@definition-list', definitionlist2 %}
    {% render '@form-buttons', {buttons: buttons, asideButtons: asideButtons} %}
  </form>
</main>

{% render '@footer' %}
menu:
  modifier: main
  items:
    - label: Home
    - label: Vergunningcheck
    - label: Aanvragen
      active: true
    - label: Regels op de kaart
    - label: Mijn Omgevingsloket
steps:
  title: 7. Verzoeken indienen
  step: Stap 7 van 7
form:
  formModifier: form-vertical
  fieldsets:
    - groups:
        - id: verzoek
          inputType: radios
          inline: true
          label: Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?
          options:
            - value: Omgevingsoverleg
              label: Omgevingsoverleg
            - value: definitiefverzoek
              label: Definitief verzoek
          infoOpen: true
          infoText: |
            <p>
              Als u wilt, kunt u een aanvraag doen voor een Omgevingsoverleg. Het Omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk kunt maken. Bij elk verzoek staat aangegeven of het mogelijk is om een Omgevingsoverleg in te dienen.
            </p>
            <p>
              Twijfelt u over uw plan, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.
            </p>
            <p>
              Let op: kijk altijd eerst op de website van <em>Gemeente Den Haag</em> voor de mogelijke kosten van een Omgevingsoverleg.
            </p>
          static: true
definitionlist1:
  definitions:
    - term: 'Verzoek 1:'
      descriptions:
        - description: 'Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 1'
    - term: 'Indienen bij:'
      descriptions:
        - description: Hoogheemraadschap van Delfland
    - term: 'Soort:'
      descriptions:
        - description: Aanvraag vergunning
    - term: 'Bevat:'
      descriptions:
        - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
    - term: 'Omgevingsoverleg mogelijk:'
      descriptions:
        - description: Nee
definitionlist2:
  definitions:
    - term: 'Verzoek 2:'
      descriptions:
        - description: 'Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 2'
    - term: 'Indienen bij:'
      descriptions:
        - description: Gemeente Den Haag
    - term: 'Soort:'
      descriptions:
        - description: Melding
    - term: 'Bevat:'
      descriptions:
        - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
    - term: 'Omgevingsoverleg mogelijk:'
      descriptions:
        - description: Ja
asideButtons:
  - type: link
    modifier: link
    label: Vorige
    icon: chevron-left
buttons:
  - type: submit
    modifier: primary
    label: Volgende
    iconAfter: chevron-right