Documenten

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>
</header>

<main>
  <form class="form-horizontal">
    <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
    <h2 class="dso-steps-indicator">
      5. Documenten

      <span class="dso-step">
        Stap 5 van 7
      </span>
    </h2>

    <div class="dso-accordion">
      <div class="dso-accordion-section dso-open dso-nested-accordion">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Veehouderij

          </button>
        </h3>
        <div class="dso-section-body">

          <div class="dso-accordion">
            <div class="dso-accordion-section dso-open">
              <div class="dso-section-handle">
                <button type="button" aria-expanded="true">
                  Beschrijving installatie en activiteiten

                </button>
              </div>

              <div class="dso-section-body">

                <div class="form-group dso-files">
                  <div class="dso-description dso-rich-content">
                    Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding (1:100).
                  </div>
                  <ul class="dso-filelist">

                    <li>
                      <div class="dso-filename" id="documenten-file-filename-0">
                        Schetsen_en_foto&#39;s_1.pdf
                      </div>
                      <div class="dso-confidential dso-selectable">
                        <input type="checkbox" id="documenten-input-confirm-0" name="" value="" aria-describedby="documenten-file-filename-0" />
                        <label for="documenten-input-confirm-0">
                          Vertrouwelijk
                        </label>
                      </div>

                      <button type="button" aria-describedby="documenten-file-filename-0" class="btn btn-link dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                    </li>

                    <li>
                      <div class="dso-filename" id="documenten-file-filename-1">
                        Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
                      </div>
                      <div class="dso-confidential dso-selectable">
                        <input type="checkbox" id="documenten-input-confirm-1" name="" value="" checked aria-describedby="documenten-file-filename-1" />
                        <label for="documenten-input-confirm-1">
                          Vertrouwelijk
                        </label>
                      </div>

                      <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon>

                      <button type="button" aria-describedby="documenten-file-filename-1" class="btn btn-link dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                    </li>

                  </ul>

                  <dso-alert status="warning">
                    <div class="dso-rich-content">
                      <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
                      <ol>
                        <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
                        <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
                      </ol>
                      <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
                    </div>
                  </dso-alert>

                  <!-- To use an input type="file" element -->
                  <div class="dso-file-upload">
                    <input type="file" id="documenten-file-upload" />
                    <label class="btn btn-link" for="documenten-file-upload">
                      <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>Document toevoegen</span>
                    </label>
                  </div>

                  <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
                  <!--
  <button type="button"
 class="btn btn-link"><dso-icon icon="plus"></dso-icon><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
                </div>

                <div class="dso-form-buttons">

                  <button type="button" class="btn btn-primary"><span>Volgende</span></button>

                </div>

              </div>

            </div>
          </div>

        </div>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Energiegebruik en maatregelen

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Emissies, maatregelen en technieken

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving toestand van de lokatie

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Afvalstoffen

          </button>
        </h3>
      </div>
    </div>

  </form>
</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{% render '@header' %}

<main>
 <form class="form-horizontal">
  <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>
  {% render '@form-steps', {title: steps.title, step: steps.step} %}
  {% render '@accordion', accordion %}
 </form>
</main>

{% render '@footer' %}
steps:
 title: 5. Documenten
 step: Stap 5 van 7
accordion:
 sections:
  - title: Veehouderij
   id: panel1
   open: true
   sections:
    - title: Beschrijving installatie en activiteiten
     id: panel1
     open: true
     fieldsets:
      - groups:
        - id: documenten
         inputType: files
         description: >-
          Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
          situatietekening geeft een schets van de bestaande en de
          nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de
          schaalaanduiding (1:100).
         files:
          - filename: Schetsen_en_foto's_1.pdf
          - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
           confidential: true
     buttons:
      - type: button
       modifier: primary
       label: Volgende
  - title: Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen
   id: panel2
  - title: Energiegebruik en maatregelen
   id: panel3
  - title: 'Emissies, maatregelen en technieken'
   id: panel4
  - title: Beschrijving toestand van de lokatie
   id: panel5
  - title: Afvalstoffen
   id: panel6