Ga naar hoofdinhoud

Layout

Algemene pagina opbouw

Basis

Niet-interactieve pagina's hebben de volgende structuur als basis:

<body>
<div class="container">
<header></header>
<main>
<h1></h1>
<div class="row">
<div class="col-sm-6"></div>
</div>
</main>
<footer></footer>
</div>
</body>

Interactieve pagina's

Interactieve pagina's (dus, met een <form>) hanteren de volgende structuur:

<body>
<div class="container">
<header></header>
<main>
<form>
<h1></h1>
<h2 class="dso-steps-indicator"></h2>
<div class="alert"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-8"></div>
<div class="col-md-4"></div>
</div>
<div class="dso-form-buttons"></div>
</form>
</main>
<footer></footer>
</div>
</body>

NB: Bovenstaand voorbeeld bevat een .dso-steps-indicator, een .alert en een .dso-form-buttons, maar of die onderdelen voorkomen is afhankelijk van de te realiseren applicatie. Hetzelfde geldt voor de .row, zoals ook verderop in dit document beschreven.

Horizontale lay-out

Voor de horizontale verdeling wordt een 12 koloms structuur gebruikt. Met dit systeem kunnen onderdelen op de pagina worden gepositioneerd en kan worden geprogrammeerd wat het responsive gedrag van deze positionering is.

Responsive grid

De pagina layout en de breedte van de componenten schalen mee met de afmetingen van het scherm met behulp van een responsive grid. De pagina layout en de breedte van de componenten schalen mee met de afmetingen van het scherm met behulp van een responsive grid.

Het responsive grid en de columns op een laptop, tablet en mobiel

Extra Small (XS)Small (S)Medium (MD)Large (LG)Extra Large (XL)
Breakpoint< 576px≥ 576px≥ 768px≥ 992px≥ 1200px
Number of columns23
Gutter width 32px (16px on each side of a column)

Verticale lay-out

Voor de verticale layout en hiërarchie wordt het 8px grid gebruikt. Het 8px grid betekent het volgende: gebruik increments van 8px om de grootte van en ruimte tussen de elementen te tonen op een pagina. Dus height, width, padding, margin bestaan allemaal uit increments van 8.

Baseline grid

Alle componenten worden uitgelijnd op een 8px baseline grid voor mobiel, tablet en desktop. De hoogte van elk component is een veelvoud van 8px. De breedte kan variëren op basis van het responsive grid.

Voorbeeld van het 8px grid op een mobiel layout

Een voorbeeld van een button in het 8px grid:

8px grid in een button

Softgrid

Deze individuele elementen worden vervolgens relatieve gepositioneerd in increments van 8px tegenover elkaar. Net zoals het verschil tussen h1, h2, h3, h4 en h5 waar belangrijke titels groter zijn dan minder belangrijke titels, houd zo ook een groter verschil aan tussen elementen.

De meest populaire groottes van schermen zijn te delen door 8. Op zijn minst op één axis maar vaak beiden. Wat scalibility verbetert. Door 8px increments te gebruiken haal je 7 tot 8 spacing opties weg, wat het aantal keuzes reduceert en vervolgens sneller gecodeerd kan worden.

Consistentie, wanneer deze regels gevolgd worden voor elk element onstaat er automatisch een meer consistente User Interface.

Grid

Voor het bepalen van de positionering van pagina-onderdelen zijn de volgende classes relevant:

.container : in DSO applicaties staat deze direct in de <body> van de pagina: alle andere pagina-onderdelen bevinden zich hierin;

.row : wordt ingezet om een 'rij' te creëren, om onderdelen naast elkaar te positioneren en/of om het responsive gedrag van deze onderdelen te programmeren;

Elke rij bestaat uit 12 denkbeeldige kolommen, elke rij wordt gevuld van links naar rechts. Op dit stramien van 12 kolommen kunnen onderdelen worden gepositioneerd. Dit gebeurt door <div>s te maken met de classes .col-xs-*, .col-sm-*, .col-md-*, .col-lg-*.

Als het bijvoorbeeld de bedoeling is dat 2 onderdelen in 2/1 verhouding naast elkaar komen te staan, gebeurt dit als volgt:

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-8">Onderdeel</div>
<div class="col-sm-4">Onderdeel</div>
</div>
</div>

NB: .row en .col-* worden alléén gebruikt voor horizontale positionering van onderdelen, en om responsive gedrag te programmeren. Plaats daarom niet elk willekeurig component in .row en .col-* als er geen responsive gedrag nodig is. Dit houdt de markup simpel en zuiver. De voorbeeldpagina "Aanvragen > Activiteiten" is een goed voorbeeld wanneer .row en .col-* gebruikt moet worden om responsive gedrag te creëeren en wanneer niet. De classes .row en .col-* verzorgen niét de verticale ruimte tussen onderdelen, die volgt uit de onderdelen zelf.

Breakpoints en viewports

Voor het responsive gedrag van de pagina en de onderdelen gelden 4 breakpoints, die de volgende viewport-classificaties opleveren:

  • Extra small: 480px en kleiner;
  • Small: tot 768px;
  • Medium: tot 992px;
  • Large: tot 1200px;
  • Extra large: vanaf 1200px;

Onderstaand staan deze viewports toegelicht. Alhoewel wordt genoemd voor welk soort devices deze viewports primair bedoeld zijn, mag dat niet letterlijk genomen worden. Als een applicatie op een desktop bekeken wordt, maar bv. 400% ingezoomed, zal toch de viewport 'small'

Extra small

Van sommige componenten (bv. een navigatiebalk, of alert) wordt de vorm aangepast als ze getoond worden in een viewport kleiner dan 480px. Dit breakpoint kan niet gebruikt worden om een alternatieve positionering te programmeren.

Small

Primair voor mobiele telefoons. De bladspiegel (de .container) krijgt de volledige breedte. Programmeren van responsive gedrag met col-xs-*.

Medium

Primair voor tablets. De bladspiegel krijgt de volledige breedte. Programmeren van responsive gedrag met col-sm-*.

Large

Primair voor desktops/laptops. De bladspiegel wordt horizontaal beperkt tot maximaal 992px. Programmeren van responsive gedrag met col-md-*.

Extra large

Primair voor desktops/laptops. De bladspiegel wordt horizontaal beperkt tot maximaal 1152px. Programmeren van responsive gedrag met col-lg-*.

Voorbeeld van responsive gedrag van positionering en dimensionering

Op de homepage staat een aantal 'whiteboxes', in een .row. Deze onderdelen hebben als class col-lg-2 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12. Dit betekent dat:

  • col-lg-2 : in de extra large viewport (vanaf het 'large' breakpoint, vandaar de lg) neemt dit onderdeel 2 kolommen in beslag: 2/12, er kunnen dus 6 van deze blokken naast elkaar staan.
  • col-md-4 : in de large viewport (vanaf het 'medium' breakpoint) neemt dit onderdeel 4 kolommen in beslag;
  • col-sm-6 : in de medium viewport (vanaf het 'small' breakpoint) neemt dit onderdeel 6 kolommen in beslag;
  • col-xs-12 : in de small viewport (totaan het 'small' breakpoint) neemt dit onderdeel de volledige breedte van de .row in beslag;