Ga naar hoofdinhoud

Search Bar

Technische opmerkingen

Pas bij een waarde toont de reset-knop, initieel is deze knop er niet.

Toegankelijkheid

Een input, en dus ook deze search-bar, dient volgens WCAG succescriterium 1.3.1 te worden voorzien van een label. Een label wordt aan een specifieke input gekoppeld door het gebruik van het for-attribuut. De waarde van het for attribuut moet gelijk zijn aan de waarde van het id attribuut van de input.

NB. zie ook "Form > Search Bar" waar het label wordt verstrekt als onderdeel van de .form-group:

Bronvermelding