Logo

Een logo is een beeldmerk dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van de organisatie in allerlei communicatie-uitingen. Een logo kan een grafisch element zijn of bestaan uit tekst of een combinatie van beide. Een logo is een belangrijk onderdeel van de huisstijl en vormt de identiteit van de organisatie.

Hoe te gebruiken: formaten en afmetingen

Logo met extra tekstregel

 • De extra tekstregel onder het logo is in het font Asap regular 20 punts en in grijs (#666666);
 • De afstand tussen ‘Omgevingsloket’ en de ‘Extra tekstregel’ is 36 pixels;
 • De tekstregel lijnt links aan de ‘O’ van ‘Omgevingsloket’.

Details logo met extra tekstregel

 • Het logo wordt altijd linksboven op de website geplaatst
 • De breedte van het logo ‘Omgevingsloket’ is 256 pixels (3 koloms bij een breedte van 1440 pixels)
 • Als de tekstregel breder is dan het logo van het Omgevingsloket loopt deze door maar dan is de breedte van het logo Omgevingsloket zelf nog steeds 256 pixels. Dit is om eenheid te behouden en te voorkomen dat logo’s gaan springen bij wisselen van pagina’s. De extra tekstregel loopt dan breder uit dan de 256 pixels van het logo
 • Het logo is beschikbaar in het SVG format zodat makkelijk geschaald kan worden naar andere formaten zonder het logo weer opnieuw te moeten aanpassen

Hoe te gebruiken: logo en typografie

Het webfont “Asap” is onderdeel van de vrij beschikbare Google Fonts. Meer hierover in de documentatie over typografie.

Details mbt. het gebruik van tekst in het logo:

 • De regelafstand tussen het logo van het Omgevingsloket en de extra tekstregel is 36 pixels van basislijn tot basislijn, dit is de denkbeeldige lijn die langs de onderkant van de letter x (n, m, w en een aantal andere letters) loopt;
 • De extra tekstregel lijnt links aan de ‘O’ van Omgevingsloket;
 • Voor de extra tekstregel zelf gebruiken we Asap Regular, met een corps grootte van 20 punten in grijs #666666.

Beschikbare logo’s

Logo Beschikbare varianten SVG
Beheerportaal Logo Beheerportaal Download Beheerportaal logo
RTR Logo RTR [Download RTR logo]../../(/logos/omgevingsloket_rtr.svg)
Samenwerken Logo Samenwerken Download Samenwerken logo
Stelselcatalogus Logo Stelselcatalogus Download Stelselcatalogus logo

Gedrag en toegankelijkheid

Zorg voor een tekstueel alternatief bij het gebruik van afbeeldingen zoals foto’s, logo’s visuals en infographics. Maar ook in het bijzonder voor captcha’s, diagrammen, form image buttons en image map hot spots. Een tekstueel alternatief is een alt-tekst of een uitgeschreven versie. Ook zoekmachines maken gebruik van tekstalternatieven bij het indexeren van websites. Een alternatief werkt alleen goed als de beschrijving juist is.

Samenvatting:

 • Zorg voor een tekstueel alternatief;
 • Tekstueel beschrijven wat je ziet;
 • Tekstueel beschrijven wat iets doet;
 • Als een afbeelding geen informatie toevoegt is het decoratieve content en is het beter geen tekstalternatief te geven, implementeer als CSS achtergrond of gebruik een null alt text (alt="");
 • Complexe afbeeldingen kunnen een tekstueel alternatief bevatten in de context of op een separaat gelinkte pagina;
 • Iemand die alleen de beschrijving kan lezen zou die informatie moeten kunnen begrijpen en niet belemmert worden in het gebruik van de website.

Bronvermelding