Lay-out

Horizontale lay-out

Om structuur en consistentie te creëren wordt voor de horizontale verdeling de 12-koloms structuur uit bootstrap gebruikt. Onder het kopje grid staat de toepassing van deze 12-koloms structuur

Responsive grid beschrijving

Verticale lay-out

Voor de verticale lay-out en hiërarchie wordt het 8px grid gebruikt. Het 8px grid betekent het volgende: Gebruik increments van 8px om de grootte van en ruimte tussen de elementen te tonen op een pagina. Dus height, width, padding, margin bestaan allemaal uit increments van 8.

8 > 16 > 24 > 32 > 40 > 48 > 56 > 64 > 72 > 80 [> ...etc]

8px grid beschrijving

Een voorbeeld van een button in het 8px grid:

8px grid in een button beschrijving

Softgrid

Deze individuele elementen worden vervolgens relatief gepositioneerd in increments van 8px. Net zoals het verschil tussen h1, h2, h3, h4 en h5 waar belangrijke titels groter zijn dan minder belangrijke titels, houd zo ook een groter verschil aan tussen elementen.

Voordelen

De meest populaire groottes van schermen zijn te delen door 8. Op zijn minst op één axis maar vaak beide. Dit verbetert de scalibility. Door 8px increments te gebruiken haal je 7 tot 8 spacing opties weg, wat het aantal keuzes reduceert en waardoor sneller gecodeerd kan worden.

Consistentie, wanneer deze regels gevolgd worden voor elk element onstaat er automatisch een meer consistente User Interface

Pagina opgebouwd met het 8px grid

Een totaal pagina opgebouwd met 8px grid.