DSO Component Library

Overzicht

De Dynamische Stijlgids is een modulair design systeem ten behoeve van snelle ontwikkeling van webpagina’s. De UI-toolkit bevat verschillende componenten die kunnen worden gecombineerd tot layouts.

Deze handleiding bevat werkende voorbeelden, code snippets, documentatie en style guidelines.

Disclaimer

De Dynamische Stijlgids is bedoeld voor gebruik binnen het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Het is daarom niet toegestaan dat derden - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet - de informatie en/of de huisstijl kopiëren, vermenigvuldigen, bewerken of doorleveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Typografie

Asap

Het webfont “Asap” is onderdeel van de vrij beschikbare Google Fonts. Dit webfont is optimaal voor schermweergave. Asap heeft als eigenschap dat alle karakters in het lettertype een gedeelde breedte hebben. De lopende tekst blijft er voor de eindgebruiker rustig uitzien, ook bij veranderingen van de stijl van het lettertype.

  • Het webfont mag door alle betrokken partijen in publicaties ingezet worden.
  • Het is aan te bevelen ook een fallback systeemfont als alternatieve weergave te bepalen voor situaties waarin het webfont niet getoond kan worden. Standaard instelling is “sans-serif”.
  • Met de opkomst van mobiele apparaten is er een trend waarneembaar om grotere corpsen toe te passen.