Activiteiten

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        3. Activiteiten

        <span class="dso-step">
          Stap 3/7
        </span>

      </h2>

    </div>

    <dso-alert status="info">
      Hulp nodig bij kiezen? Doe dan eerst de <a href="#">Vergunningscheck</a>.
    </dso-alert>

    <h3>Mijn activiteiten</h3>

    <div class="dso-shopping-cart">
      <div class="dso-contents">
        <button type="button" class="dso-status">
          <dso-icon icon="chevron-down"></dso-icon>U heeft 1 activiteit gekozen
        </button>

      </div>

    </div>

    <div class="dso-highlight-box">
      <div class="dso-search-bar">
        <div class="dso-search-bar-input">

          <label for="filter_activiteiten">Zoek uw activiteiten</label>
          <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span>

          <input type="text" id="filter_activiteiten" placeholder="Bijvoorbeeld bouwactiviteiten" />

          <button type="button">
            Zoekopdracht legen
          </button>

        </div>
        <button type="button" class="btn btn-default sr-only">
          Button

        </button>
      </div>

    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-3">

        <fieldset>
          <legend>
            <h4>Filters</h4>
          </legend>

          <fieldset class="form-group dso-checkboxes">
            <legend class="sr-only">Bestuurslaag</legend>
            <div class="dso-label-container">
              <span class="control-label" aria-hidden="true">
                Bestuurslaag
              </span>

            </div>
            <div class="dso-field-container">

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-0" name="facets" value="1">
                <label for="facets-0">
                  Rijk (18)
                </label>

              </div>

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-1" name="facets" value="2">
                <label for="facets-1">
                  Gemeente (4)
                </label>

              </div>

            </div>

          </fieldset>

          <fieldset class="form-group dso-checkboxes">
            <legend class="sr-only">Toestemming</legend>
            <div class="dso-label-container">
              <span class="control-label" aria-hidden="true">
                Toestemming
              </span>

            </div>
            <div class="dso-field-container">

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-0" name="facets" value="1">
                <label for="facets-0">
                  Aanvraag vergunning (11)
                </label>

              </div>

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-1" name="facets" value="2">
                <label for="facets-1">
                  Aanvraag maatwerkvoorschrift (3)
                </label>

              </div>

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-2" name="facets" value="3">
                <label for="facets-2">
                  Melding (7)
                </label>

              </div>

              <div class="dso-selectable">
                <input type="checkbox" id="facets-3" name="facets" value="4">
                <label for="facets-3">
                  Informatie (1)
                </label>

              </div>

            </div>

          </fieldset>

        </fieldset>

      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-9">
        <fieldset>
          <legend>
            <h4>5 activiteiten</h4>
          </legend>
          <div class="dso-label-group">

            <span class="dso-label">

              Gemeente 1

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Waterschap 2

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Provincie 3

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Rijksoverheid 4

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Aanvraag vergunning 5

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Melding 6

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Informatie 7

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Informatie ongewoon voorval 8

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Aanvraag maatwerkvoorschrift 9

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Melding gelijkwaardige maatregel 10

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

            <span class="dso-label">

              Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel 11

              <button type="button" title="Verwijder">
                <dso-icon icon="times"></dso-icon>

              </button>

            </span>

          </div>

          <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
            <span>Andere activiteiten dan kabels en leidingen in het beperkingengebied van een Rijksweg - Aanvraag vergunning</span>
            <span class="dso-sublabel">Rijk</span>

            <dso-icon icon="check"></dso-icon>

            <span class="sr-only">geselecteerd</span>

          </button>

          <button type="button" class="btn dso-list-button">
            <span>Bouwen dakkapel - Aanvraag vergunning</span>
            <span class="dso-sublabel">Gemeente</span>

          </button>

          <div class="dso-btn-group">

            <button type="button" class="btn dso-list-button">
              <span>In stand houden van bouwwerken - Melding</span>
              <span class="dso-sublabel">Gemeente</span>

            </button>

            <div class="dso-input-number">

              <button type="button" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
                <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
              </button>

              <input type="number" id="in-stand-houden-van-bouwwerken" readonly tabindex="-1" class="dso-input-step-counter" value="0">
              <button type="button" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
                <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
              </button>

            </div>
          </div>

          <button type="button" class="btn dso-list-button">
            <span>Milieubelastende activiteit - Aanvraag vergunning</span>
            <span class="dso-sublabel">Gemeente</span>

          </button>

          <button type="button" class="btn dso-list-button">
            <span>Opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of verpakkingen gebruikt als opslagtank - Aanvraag vergunning</span>
            <span class="dso-sublabel">Rijk</span>

          </button>

        </fieldset>
      </div>
    </div>

    <div class="dso-form-buttons">

      <div class="dso-aside">

        <button type="link" class="btn btn-link">
          <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
        </button>

      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-primary"><span>Volgende stap</span>
        <dso-icon icon="chevron-right"></dso-icon>
      </button>

    </div>

  </form>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', appheading %}
  <dso-alert status="{{ alert.status }}">
   {{ alert.message | safe }}
  </dso-alert>
  {% render '@shopping-cart', shoppingcart %}
  <div class="dso-highlight-box">
   {% render '@search-bar', search %}
  </div>
  <div class="row">
   <div class="col-xs-12 col-sm-3">
    {% render '@form-fieldsets', {fieldsets: formFacets} %}
   </div>
   <div class="col-xs-12 col-sm-9">
    <fieldset>
     <legend>
      <h4>5 activiteiten</h4>
     </legend>
     {% render '@label-group', labelGroup %}
     {% for listButton in listButtons %}
      {% render '@list-button', listButton %}
     {% endfor %}
    </fieldset>
   </div>
  </div>
  {% render '@form-buttons', {buttons: buttons, asideButtons: asideButtons} %}
 </form>
</main>
appheading:
 title: Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag
 subtitle: 3. Activiteiten
 step: Stap 3/7
alert:
 status: info
 message: Hulp nodig bij kiezen? Doe dan eerst de <a href="#">Vergunningscheck</a>.
shoppingcart:
 shoppingcartTitle: Mijn activiteiten
 shoppingcartTitleTag: h3
 items:
  - label: >-
    Andere activiteiten dan kabels en leidingen in het beperkingengebied van
    een Rijksweg - Aanvraag vergunning
   additive: 1
 collapsed: true
search:
 inputType: search-bar
 label: Zoek uw activiteiten
 placeholder: Bijvoorbeeld bouwactiviteiten
 icon: true
 id: filter_activiteiten
 hideSearchButton: true
 clearButton: true
formFacets:
 - legend: |
   <h4>Filters</h4>
  groups:
   - id: facets
    inputType: checkboxes
    label: Bestuurslaag
    options:
     - value: 1
      label: Rijk (18)
      id: checkbox_1
     - value: 2
      label: Gemeente (4)
      id: checkbox_2
   - id: facets
    inputType: checkboxes
    label: Toestemming
    options:
     - value: 1
      label: Aanvraag vergunning (11)
      id: checkbox_3
     - value: 2
      label: Aanvraag maatwerkvoorschrift (3)
      id: checkbox_4
     - value: 3
      label: Melding (7)
      id: checkbox_5
     - value: 4
      label: Informatie (1)
      id: checkbox_6
labelGroup:
 labels:
  - label: Gemeente
   removable: true
  - label: Waterschap
   removable: true
  - label: Provincie
   removable: true
  - label: Rijksoverheid
   removable: true
  - label: Aanvraag vergunning
   removable: true
  - label: Melding
   removable: true
  - label: Informatie
   removable: true
  - label: Informatie ongewoon voorval
   removable: true
  - label: Aanvraag maatwerkvoorschrift
   removable: true
  - label: Melding gelijkwaardige maatregel
   removable: true
  - label: Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel
   removable: true
listButtons:
 - type: button
  label: >-
   Andere activiteiten dan kabels en leidingen in het beperkingengebied van
   een Rijksweg - Aanvraag vergunning
  sublabel: Rijk
  count: '1'
 - type: button
  label: Bouwen dakkapel - Aanvraag vergunning
  sublabel: Gemeente
 - type: button
  label: In stand houden van bouwwerken - Melding
  sublabel: Gemeente
  count: 0
  inputNumber: true
  id: in-stand-houden-van-bouwwerken
  minusButtonLabel: Aantal verlagen
  plusButtonLabel: Aantal verhogen
 - type: button
  label: Milieubelastende activiteit - Aanvraag vergunning
  sublabel: Gemeente
 - type: button
  label: >-
   Opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of
   verpakkingen gebruikt als opslagtank - Aanvraag vergunning
  sublabel: Rijk
asideButtons:
 - type: link
  modifier: link
  label: Vorige stap
  icon: chevron-left
buttons:
 - type: submit
  modifier: primary
  label: Volgende stap
  iconAfter: chevron-right