Collapsed

Om interpretatieproblemen te voorkomen heeft het World Wide Web Consortium Verbergen aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. De oorspronkelijke aanbeveling is een aantal malen geactualiseerd in verband met verdere ontwikkeling van HTML.

Expanded

Om interpretatieproblemen te voorkomen heeft het W3C World Wide Web Consortium Verbergen aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. De oorspronkelijke aanbeveling is een aantal malen geactualiseerd in verband met verdere ontwikkeling van HTML.